Fotografia de: Continguts | Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Continguts

Continguts

El CETT ofereix a l’alumnat la possibilitat d’adquirir un ampli i profund coneixement del sector de la Restauració i, específicament, de la direcció gastronòmica i culinària d’un establiment, atès que aquest sector, en constant evolució, valora els professionals que estan preparats per respondre a les seves actuals i futures necessitats. També es proposa conèixer a fons les estratègies per dirigir, dissenyar, organitzar i establir els processos de producció i serveis en cuina, tenint en compte els objectius econòmics, els protocols de qualitat, la normativa d’higiene, la prevenció de riscos laborals i la protecció ambiental de l’àrea culinària i gastronòmica d’un establiment de restauració.

L’objectiu del cicle de Tècnic Superior en Direcció de Cuina és capacitar l’alumnat per treballar en empreses de la restauració, on pot actuar com a propietari, cap de cuina o responsable de l’àrea gastronòmica.

A més de la titulació oficial del cicle formatiu, al CETT, a través d’un itinerari personalitzat, l’alumnat també pot rebre uns coneixements d’especialització que, sumats a la formació pràctica pròpia, a les pràctiques de formació en centres de treball, i al Projecte Final de la formació, li permeten obtenir el Diploma CETT d’Especialitat. Aquesta especialització ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprofundir en aspectes propis del títol, que el capaciten per a perfils professionals específics.

Les pràctiques en el sector (FCT) que s’inclouen en el programa formatiu són un nexe d’unió ideal amb el món laboral i permeten a l’alumnat tenir una experiència prèvia abans d’incorporar-s’hi. El projecte propi del CETT garanteix un itinerari personalitzat per a cada estudiant, i n’orienta el futur professional en els diferents tipus d’empreses segons les seves competències i directrius.