Fotografia de:  Model pedagògic | Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
 Model pedagògic

Model pedagògic

Model pedagògic propi

Oferim un sistema de formació singular fonamentat en una metodologia integral, on el desenvolupamentpersonal i professional és l’eix principal a partir del qual es capacita l’alumnat amb els coneixements i les competències necessàries. La formació, l’orientació i el seguiment personalitzat de l’alumnat, possibilita que l’estudiant i futur professional encaixi a la perfecció amb el perfil de sortida desitjat. Es potencia el talent i s’insisteix en el desenvolupament i la millora de les competències transversals, com ara el treball en equip, l’autonomia, la resolució de problemes, la iniciativa i la responsabilitat.