Fotografia de: Oscar Casanovas participa en el llibre “Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI” | CETT
Universitat de Barcelona

Oscar Casanovas participa en el llibre “Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI”

23.01.2017
 
Oscar Casanovas participa en el llibre “Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI”

El Dr. Oscar Casanovas, professor de Dret i Política Turística del Campus CETT-UB ha participat com autor en l'elaboració del llibre “Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI”, concretament en el capítol dedicat a transports, en el que ha desenvolupat el tema de transport aeri i la intermodalitat.

“Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI” està dedicat a l'estudi de les principals polítiques econòmiques de la Unió Europea.

Després d’examinar les competències de la UE, l’obra estudia en capítols successius les polítiques de la Unió d’acord amb l’ordre que el Tractat de Funcionament de la UE segueix en la seva regulació. Els àmbits d’actuació que aborda el llibre són l’agricultura, la pesca, els transports, la competència, les ajudes d'estat, la unió econòmica i monetària, la política social i l’ocupació, la protecció dels consumidors, la política industrial, el medi ambient, la cohesió, l’energia, la política comercial comuna i la cooperació al desenvolupament.

Aquesta obra col·lectiva ha estat escrita per especialistes en la UE, acadèmics, funcionaris de la UE, advocats i consultors.

Categories
CETT CETT-UB llibre turisme Unió Europea UE sigle XXI polítiques acadèmic