Fotografia de: EMbleMatiC, Turisme, Sostenibilitat, territori, Mediterrani, TURCiT, Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori | CETT
Universitat de Barcelona

Turisme sostenible a les muntanyes del Mediterrani

07.07.2020
 
Turisme sostenible a les muntanyes del Mediterrani

El Projecte EMbleMatiC, Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excelence, emmarcat dins del Programa Interreg MED (Projecte co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional), del qual el CETT n’ha estat el soci acadèmic, s’ha desenvolupat al llarg de tres anys amb l’objectiu de dissenyar i provar sobre el terreny una nova oferta turística, basada en els recursos territorials i humans de les nou muntanyes que han format part del projecte, tot dibuixant una alternativa a l’oferta tradicional del turisme massificat de costa.

El projecte s’ha centrat en els següents tres àmbits:

· Reequilibrar les concentracions de fluxos turístics entre el mar i la muntanya, per tal d’allargar la temporada i millorar el retorn econòmic a tot el territori.

· Cocrear i experimentar una oferta de “slow tourism”, localitzada a l’àrea muntanyosa costanera interior, amb la creació de 9 eco-itineraris basats en les singularitats emblemàtiques de cada territori.

· Millorar el reconeixement internacional de les seves singularitats a través d’accions de comunicació compartides entre els territoris per crear una xarxa amb vocació de generar noves adhesions.

El CETT-UB, com a soci acadèmic, ha desenvolupat les eines metodològiques que han permès definir una base comuna per a la creació de nou eco-itineraris al voltant de les muntanyes de la mediterrània involucrades en el projecte i, a més, produir material de transferència basat en les eines esmentades i en l’experiència dels socis al llarg del projecte, per tal de poder transferir el coneixement a potencials nous actors i socis en un futur.

La base metodològica del projecte ha estat identificar els públics objectius i, alhora, treballar i establir el mínim comú denominador que havia de definir el producte final que es comercialitzarà. S’ha creat, així, una llista de 30 atributs -distribuïts en cinc apartats: bàsics, serveis associats, ètica i sostenibilitat, gestió i governança i, finalment, màrqueting- que tots els itineraris havien d’incorporar com a única manera de crear una xarxa que garantís al potencial consumidor que trobaria el mateix tipus de producte a qualsevol muntanya que anés. Aquesta ha estat la gran dificultat del projecte per les realitats diverses que ha d’afrontar cada territori i aquelles organitzacions que, d’una manera o altra, els gestionen.

Cada territori ha definit el seu producte final (els ecoviatges) com a rutes de turisme sostenible pel seu territori, senyalitzant i editant guies que comparteixen una estructura però inclouen continguts propis de cada zona.

D’altra banda, el CETT s’ha encarregat de recollir l’experiència del procés de treball del projecte per tal d’editar documents de transferència de coneixement per als responsables d’aquelles muntanyes mediterrànies que es vulguin afegir al projecte en un futur, eixamplant la xarxa i, en definitiva, millorant les condicions de vida dels habitants de les zones de muntanya d’aquesta àrea de la costa europea, a través d’un turisme responsable en el territori.

Ramon Serrat Mulà, membre del TURCiT (Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori)