Fotografia de: La salut del turisme, a les nostres mans | CETT
Universitat de Barcelona

La salut del turisme, a les nostres mans

12.01.2021
 
La salut del turisme, a les nostres mans

La pandèmia de la COVID-19 i els efectes que ha tingut a tota la societat ha fet visible la necessitat que els sectors turístic i sanitari vagin de la mà. Aquesta és la qüestió que centra l’article d’opinió de la Dra. Maria Abellanet, CEO del CETT, a Línia Sant Andreu. Així mateix, Abellanet reflexiona sobre com les destinacions turístiques, sobretot les urbanes, hauran d’incorporar en la seva manera d’actuar la nova realitat que planteja la COVID-19. En aquest sentit, indica que “encara que la prioritat, en aquests moments, sigui resistir, cal fer una mirada llarga i tenir clar que l’objectiu últim ha de ser culminar una recuperació construïda, en ferm, sobre la sostenibilitat”.

"Cal fer una mirada llarga i tenir clar que l’objectiu últim ha de ser culminar una recuperació construïda, en ferm, sobre la sostenibilitat”

Maria Abellanet

La CEO del CETT fa referència també a les destinacions que suportaran millor la crisi, i explica que “ho faran les que siguin més resilients, les que s’enfoquin cap a una recuperació sostenible i aquelles que tinguin en compte com les afecta la salut global. Perquè als ineludibles reptes que ja plantejava el creixement del turisme urbà, cal afegir ara, necessàriament, el de la seguretat sanitària, la prevenció, i la generació de confiança”.

La COVID-19 ha posat sobre la taula la importància del treball conjunt dels àmbits de la salut i el turisme, i així va quedar palès a l’última edició de l’Observatori CETT, Salut global i turisme. Un nou repte per a les destinacions urbanes.

A l’article, Abellanet fa èmfasi també en ciutats com Barcelona, que han rebut un gran impacte, on “cal reflexionar i promoure i recollir tots els aprenentatges per ser capaços, en el futur, d’avançar-nos als esdeveniments i estar molt més preparats per afrontar-los. Barcelona té l’oportunitat d’erigir-se com a ciutat segura i puntera en recerca sobre salut i turisme. Des del CETT, estem impulsant la generació de nou coneixement, amb la participació d’ens públics, privats, i experts multidisciplinars”.

Podeu llegir l’article complet aquí

Categories
Turisme COVID-19