PREMIS ACADÈMICS >

PREMIS PROJECTES EMPRENEDORS

CETT Fundació, entitat privada inherent al CETT i fundada l’any 2000 pel Sr. Gaspar Espuña, treballa des dels seus inicis per promoure la generació i transmissió de coneixement en turisme, l’hoteleria i la gastronomia amb una aposta ferma per la recerca aplicada, la formació i el suport a iniciatives innovadores de caràcter social, mitjançant beques i ajuts.

Entre els principis de la nostra institució destaquen, també, la sensibilització per a un creixement sostenible del turisme i l’estímul de la iniciativa emprenedora. En aquest sentit, treballem per potenciar la generació de projectes emprenedors, tot impulsant la innovació i creant sinergies i projectes amb visió de futur. CETT Fundació fomenta, així mateix, la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental entre les empreses i institucions, com a clau per a garantir el seu futur i contribuint, així, a aportar valor a la societat.

L’objectiu del Premi és reconèixer els millors projectes emprenedors en el sector turístic, hoteler i gastronòmic posant el focus en la seva acceleració a través de l’assessorament estratègic i operatiu per part dels membres de l’equip de mentoring CETT.

Participa ara en la XXI edició dels #PremisCETTemprenedors!

Premis Projectes Emprenedors
A qui s'adreça

El Premi s'adreça a persones físiques o a empreses que s'hagin constituït a partir de gener de 2020 en endavant. I, de forma específica, a aquells projectes emprenedors en fase inicial que ja tinguin un MVP (Minimum Viable Product) en el qual sigui necessari testejar i/o incorporar diferents elements clau del mateix que ajudin a la seva acceleració.

Els premis

El Premi consisteix en un període d’assessorament de 6 mesos dels projectes per part de membres de l’equip de mentoring CETT i una dotació econòmica.

El mentoring es basa en la transferència de coneixement i experiència per guiar als emprenedors, accelerant així el procés de desenvolupament del projecte i ajudant a conduir el negoci de manera òptima.

Detalls del mentoring CETT:

 • S’iniciarà durant el segon semestre de 2024 i acabarà 6 mesos més tard.
 • CETT Fundació assignarà els mentors a cada un dels projectes guanyadors.
 • Un membre de l’equip docent del CETT-UB durà a terme el seguiment de l’esmentat procés a mode de co-mentoring.

Les dotacions econòmiques són les següents:

PRIMER PREMI 3.600 €

SEGON PREMI 2.400 €

TERCER PREMI 1.800 €

La dotació econòmica serà lliurada als guanyadors en dos terminis: una meitat del procés de mentoring i l’altra un cop acabat aquest període, sempre en base als informes d’aprofitament positiu del mentoring realitzats pels mentors dels projectes guardonats. Tanmateix, aquesta haurà de ser invertida principalment en accions de màrqueting digital que ajudin a potenciar l’acceleració del projecte a través de les diferents accions que es puguin realitzar en funció del negoci, mercat, públics, etc., que contempli el projecte. Aquesta inversió haurà de ser degudament justificada i documentada.

Com participar

Els participants han d’omplir el formulari de participació i seguir els passos detallats al procediment de selecció. La data límit per participar es fins el 15 d'octubre de 2024 a les 23.59 h.

El fet de concursar suposa l'acceptació de les bases.

[DESCARREGAR BASES EN PDF]

DESCARREGAR EL PLA D'EMPRESA

Procediment de selecció

ETAPA I

Dates: Fins el 15 d'octubre de 2024

Procediment: Presentar el formulari de sol·licitud de participació amb tots els camps correctament complimentats i adjuntar la documentació detallada a continuació.

Per a les persones físiques que presentin un projecte:

 • Còpia del DNI de les persones que presenten el projecte
 • Currículum
 • Pla d’empresa del projecte

Per a una empresa ja constituïda:

 • Còpia del DNI de les persones físiques que realitzen la inscripció
 • Còpia del NIF de l’empresa
 • Còpia de documentació pública acreditativa de la representació o dels poders amb els que actua
 • òpia de l’escriptura de constitució i de les modificacions posteriors que hagi sofert
 • Pla d’empresa del projecte

El pla d’empresa del projecte haurà de seguir el model aquí adjunt

Selecció: Per delegació del jurat, un primer equip tècnic format pel director de formació del CETT-UB durà a terme la selecció d'idees per a la segona etapa, triant aquelles que consideri més responsables, innovadores, econòmicament viables i què ofereixin productes o serveis vinculats als àmbits del turisme, l’hoteleria i/o la gastronomia.

ETAPA II

Procediment: els candidats hauran de fer un Elevator Pitch del seu projecte, d’una durada màxima de 10 minuts.

Selecció: Per delegació del jurat, un equip tècnic format per especialistes de l’àmbit de l’economia, les finances, el màrqueting, les TIC, dret i qualitat, medi ambient i l’emprenedoria, durà a terme la selecció dels projectes finalistes.

ETAPA III

Procediment: els finalistes hauran de fer un Elevator Pitch del seu projecte, d’una durada màxima de 10 minuts davant del jurat.

Selecció: El jurat, un cop escoltats els candidats i analitzat l'informe de l'equip tècnic especialitzat, escollirà els tres projectes que consideri mereixedors dels premis.

Organitza

El Premi organitzat per CETT Fundació compta amb la col·laboració principal de la Diputació de Barcelona, així com amb el suport i col·laboració del CETT i Àgora BCN, Residència Universitària Internacional.