QUI SOM >

Àmbits d'actuació

CETT Fundació posa el focus, principalment, en tres àmbits d'actuació:

Àmbit Educatiu

RIGOR, INNOVACIÓ I EXPERIÈNCIA

El CETT és el centre educatiu de referència en Turisme, Hoteleria i Gastronomia. Compta amb un equip de professionals especialitzats que ofereix a l’alumnat un model de creació i transmissió del coneixement basat en el rigor, la innovació i l’experiència.

Amb una trajectòria de 50 anys, el CETT s’ha convertit en un centre que connecta persones i que vincula l’àmbit acadèmic amb el teixit empresarial i institucional. Compromès amb qui viu l’aprenentatge com un creixement i com una oportunitat per assolir projectes vitals a través de la interacció amb l’entorn i les persones.

Gràcies al seu recorregut i al seu paper com a agent de canvi del sector, els estudiants tenen l’oportunitat de viure al CETT una experiència formativa única, en contacte amb la realitat i que alhora els capacita per anticipar-se als nous reptes i tendències socials.

Des d’una aposta ferma pel compromís amb la societat i el país, i amb un esperit de transformació constant, el CETT aporta valor per a la consecució d’un sector més professional i sostenible.

Àmbit Internacional

COL·LABORACIONS ARREU DEL MÓN

CETT Fundació fomenta la col·laboració i participació de CETT i els seus alumnes i professors, en projectes internacionals.

A més, fomenta i participa en accions d'internacionalització:

 • Accions de cooperació, a través de convenis signats amb institucions i universitats estrangeres per promoure accions de cooperació en projectes concertats d’intercanvi de coneixements i experiències. Per exemple, el projecte d'intercanvi interuniversitari a Namíbia amb la Fundació Olof Palme.
 • Participació en activitats i programes internacionals de Fundacions o altres entitats sense ànim de lucre. Per exemple, la participació, juntament amb la World Wild Fund, en les jornades sobre ecoturisme del programa Across the Waters i la creació de l'Escola de Turisme Sostenible ITACA (2006).
 • Impuls d'activitats d'intercanvi d'alumnat i professorat del CETT amb diverses universitats americanes i del Carib.

CETT Fundació participa amb organismes internacionals en grups de reflexió i estudi sobre el fenomen turístic i les seves conseqüències:

Àmbit Empresarial

MILLORA DE LA FORMACIÓ I DEL SERVEI AL SECTOR

A finals de 2007, CETT Fundació, el CETT i la Universitat de Barcelona (UB) van crear el Consell d’Empreses CETT-UB, òrgan de millora de la formació i del servei al sector.

Les principals funcions del Consell d'Empreses CETT-UB són:

 • Crear vincles entre el CETT-UB i el seu entorn empresarial.
 • Enfortir aquestes relacions amb l’objectiu i compromís de millorar la formació i el servei al sector.
 • Apropar encara més la vinculació de les empreses i institucions turístiques a la vida diària del centre.

A més, des de la seva creació, CETT Fundació ha signat convenis significatius amb diverses entitats o Fundacions que corroboren el seu esperit fundacional, entre els quals:

 • Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
 • WWF (World Wild Fund) - Dins del programa Accross the Waters
 • Àrea de Sostenibilitat i Natura de Fundació Catalunya-La Pedrera
 • Fundació per a l'Alimentació, Nutrició i Gastronomia sostenibles
 • Secretaria General de Joventut (actualment) Agència Catalana de la Joventut
 • Diputació de Barcelona
 • Fundació "La Caixa”
 • BCU (Barcelona Centre Universitari que promou Barcelona com a centre universitari internacional)
 • Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Etc.

CETT Fundació (ámbits d'actuació)