PREMIS ACADÈMICS >

Premi als millors treballs de final de Màster del CETT-UB

Premis TFM Màster

CETT Fundació convoca el Premi CETT Fundació als Millors Treballs de Final de Màster del CETT-UB per incentivar a l’alumnat de màster a desenvolupar els seus Treballs de Final de Màster (TFM) fomentant l’excel·lència i aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat.

A qui s'adreça

El Premi s'adreça a tots els alumnes i les alumnes dels programes de Màsters del CETT que, presentat el seu TFM en el curs acadèmic 2023-2024 (període comprès entre setembre de 2023 i setembre de 2024), hagin obtingut la qualificació d'Excel·lent o Matrícula d´Honor.

Els premis

PREMI AL MILLOR TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

El premi consisteix en una beca de 600€ de l’import de la matrícula del primer any de doctorat en turisme (excepte taxes). De la mateixa manera, comptarà amb la cotutorització per part del doctor del CETT. Així mateix, l'article del TFM es presentarà de manera automàtica a la REDINTUR donant així la difusió corresponent no només pels canals del CETT, sinó també a través de la REDINTUR.

Característiques dels premis

  • Els premis de TFM només es faran efectius si es cursa el programa de doctorat fins a dos cursos acadèmics després d'haver obtingut la titulació.
  • No es podrà sumar cap altre tipus de descompte.
  • Els treballs poden estar redactats en castellà, català o anglès.
  • Els equips de treball podran estar formats per més d'un estudiant. No obstant això, el Premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’equip. CETT Fundació sol·licitarà a l'equip els noms dels dos membres que gaudiran del Premi, declinant qualsevol responsabilitat a l'atorgament d'aquest.
Com participar

Per participar els candidats/es hauran d’omplir el formulari de sol·licitud de participació. La data límit per participar és el 25 de setembre de 2024 a les 23.59 h.

Tal i com s’indica en el formulari, s’han d’adjuntar 2 documents en format PDF:

  • La Presentació
  • El Treball amb el nom TFM_nomdeltreball.

DESCARREGAR BASES EN PDF. El fet de concursar suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Procediment de selecció

Els candidats/es presentaran oralment el seu projecte al jurat el 9 d'octubre de 2024. La presentació tindrà una durada de 10 minuts i, posteriorment, el jurat disposarà de 5 minuts per a fer les preguntes que consideri oportunes.

Lliurament del premi

El lliurament formal dels premis tindrà lloc en un acte públic durant el primer semestre del curs acadèmic 2024-2025 del CETT-UB.

Històric de premiats
2023
  • Desarrollo del turismo en áreas protegidas como base para la generación de un modelo turístico diversificado y sostenible en la República Dominicana”, de Cecilia Almonte, del Màster Oficial d’Innovació en la Gestió Turística
2022
  • Anàlisi de la imatge percebuda de la gastronomia catalana a la província de Barcelona”, de Najat Tort, del Màster Oficial d’Innovació en la Gestió Turística

Vols participar? Consulta les bases i omple aquest formulari