QUI SOM

Promovem la formació, la investigació i el turisme sostenible

Benvinguts a CETT Fundació, una entitat privada sense ànim de lucre inherent al CETT-UB, Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, centre de referència en turisme, hoteleria i gastronomia. Fundada l’any 2000 per Gaspar Espuña, treballem per fomentar la formació, la investigació i la transferència de coneixement en aquests sectors clau.

La nostra missió és assegurar la continuïtat dels valors i principis del CETT: responsabilitat social empresarial, desenvolupament sostenible del turisme, innovació i emprenedoria. Contribuïm a forjar un futur prometedor per al nostre país i aportar valor a la societat i al sector en general.

Amb l'objectiu de promoure aquests ideals, CETT Fundació es regeix per sis principis fonamentals:

 1. Complementar la formació del CETT amb iniciatives que fomentin el coneixement turístic.
 2. Impulsar la investigació per avançar en la ciència del turisme i l'hostaleria.
 3. Promoure un creixement sostenible en aquests àmbits vitals.
 4. Mantenir una estreta relació amb el sector per estar sempre al dia de les seves necessitats.
 5. Donar suport als estudiants en l'ampliació dels seus coneixements.
 6. Fomentar la responsabilitat social com a part integral de les nostres accions.

Amb aquests principis com a guia, CETT Fundació desenvolupa una àmplia gamma d'activitats en sis àrees clau:

 • Formació turística i hotelera: impulsem la formació en tots els àmbits del CETT per oferir una educació completa i de qualitat.
 • Innovació en la gestió turística: fomentem la innovació com a eina per millorar l'eficiència i l'excel·lència en la gestió del turisme.
 • Recerca: donem suport i incentivem la recerca per al desenvolupament de projectes i l'enriquiment del coneixement turístic.
 • Internacionalització: col·laborem amb projectes internacionals per potenciar la projecció internacional del CETT.
 • Xarxa de contactes: establim i consolidem relacions amb agents clau en el sector turístic per fomentar la cooperació i l'intercanvi de coneixement.
 • Ajuts i donacions: canalitzem recursos econòmics per a la formació i la investigació a través d'ajuts i donacions.

Com a defensors de la recerca aplicada, la formació i les iniciatives innovadores de caire social, CETT Fundació brinda suport als estudiants mitjançant beques, ajuts i premis d'excel·lència acadèmica. També organitzem els Premis CETT Projectes Emprenedors per fomentar la innovació i l'emprenedoria. A més, col·laborem com a coorganitzadors en diversos congressos, jornades i actes de transferència de coneixement.

CETT Fundació té una participació majoritària en els actius del Campus CETT, que inclou el CETT-UB (School of Tourism, Hospitality and Gastronomy), l'Hotel Universitari Alimara i la Residència Universitària Internacional Àgora (adscrita a la Universitat de Barcelona). Això ens permet involucrar-nos activament en la vida universitària i oferir una experiència integral als estudiants.

Cada benefici generat per la Fundació es reinverteix per aconseguir els objectius fundacionals i millorar les instal·lacions i els equipaments, garantint així la viabilitat econòmica i l'acompliment dels objectius de desenvolupament del Campus CETT.