Grado de Turismo

G
Modalidad: Presencial
Duración: 4 cursos (240 ECTS)
Horario: Grupo de mañana / Grupo de tarde (intensivo)
Idiomas: Castellano, Inglés, Catalán

Ver catálogo