Fotografia de: Perfil d'accés recomanat | Bachelor's degree in Tourism | 100% in English
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil d'accés recomanat

Perfil d'accés recomanat

El perfil d’ingrés recomanat pels futurs estudiants del grau de Turisme hauria, per tal de garantir una millor transició del període preuniversitari a l’universitari, de complir amb les següents recomanacions que ajudaran a l’alumne durant el primer curs acadèmic de la titulació de turisme:

  • Tenir un bon nivell d’idiomes, coneixement fonamental pels estudis de Turisme.
  • Coneixements bàsics de Geografia, Economia, Psicologia i de Matemàtiques (en alguns casos, CETT-UB ofereix cursos que introdueixen en aquests coneixements bàsics si no s’han cursat en l’etapa preuniversitaria).
  • Estar disposat a treballar en un sector dinàmic, on es valora l’iniciativa pròpia.
  • Bona aptitud pel tracte amb la gent.
  • Capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.