Fotografia de: Perfil d'accés recomanat | Bachelor's degree in Tourism | 100% in English
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil d'accés recomanat
Propera convocatòria: Setembre 2021

Perfil d'accés recomanat

El perfil d’ingrés recomanat pels futurs estudiants del grau de Turisme hauria, per tal de garantir una millor transició del període preuniversitari a l’universitari, de complir amb les següents recomanacions que ajudaran a l’alumne durant el primer curs acadèmic de la titulació de turisme:

  • Tenir un bon nivell d’idiomes, coneixement fonamental pels estudis de Turisme.
  • Coneixements bàsics de Geografia, Economia, Psicologia i de Matemàtiques (en alguns casos, CETT-UB ofereix cursos que introdueixen en aquests coneixements bàsics si no s’han cursat en l’etapa preuniversitaria).
  • Estar disposat a treballar en un sector dinàmic, on es valora l’iniciativa pròpia.
  • Bona aptitud pel tracte amb la gent.
  • Capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.