Fotografia de: Pla d'estudis | Master en Internacionalització d’Empreses Turístiques

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Especialització dins de Màster Oficial de Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics
Propera convocatòria: Octubre 2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA DE L'ESPECIALITAT EN INTERNACIONALITZACIÓ D'EMPRESES TURÍSTIQUES?

El Màster pretén ajudar a potenciar el teu esperit emprenedor perquè siguis capaç de desenvolupar i llançar projectes turístics. Per a això, es treballen les habilitats relacionades amb l’emprenedoria mitjançant diferents eines i metodologies, entre les quals destaca l’aprenentatge per reptes ABR.

La formació és molt activa i participativa, l’estudiant és el centre del procés d’aprenentatge. Es potencia la participació activa a l’aula a través del learning by doing i la interacció entre alumnes.

Experimentaràs de primera mà l’emprenedoria i la innovació en projectes i empreses desenvolupant el teu propi projecte o una proposta intraemprenedora d’una empresa col·laboradora.

Es fonamenta en tres pilars:

ABR
Aquesta metodologia d’estudi es fonamenta en l’aprenentatge basat en reptes (ABR). Durant el curs hauràs de donar resposta a reptes plantejats per docents o organitzacions que formen part de la xarxa de partners del CETT-UB.

Així, aportaràs una solució concreta per a un entorn real. Institucions com Rusticae, Compass Group, Prezo o Vilaplana, entre d’altres, han format part dels desafiaments als quals han hagut de donar resposta els nostres estudiants.

ABP
Amb l’aprenentatge basat en projectes (ABP), tractaràs projectes transversals que donen resposta a un problema concret real del sector turístic. D’aquesta manera, desenvoluparàs competències de col·laboració, resolució de problemes i pensament crític, aplicades en un entorn de treball real. .

ESTUDIS DE CAS
Visitaràs diferents organitzacions i institucions del sector a Barcelona. Tindràs l’oportunitat d’aprendre i aplicar els conceptes gràcies a l’exposició de situacions reals de la mà dels seus mateixos responsables.

AVALUACIÓ

El Màster no té exàmens finals. L’avaluació es fa a partir del seguiment continu per part del professorat i la direcció del programa, així com la resolució de proves escrites individuals o grupals i l’elaboració de treballs durant el curs.

Màster Oficial de Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics

Crèdits totals del màster: 60 ECTS (European Credit Transfer System)

Has de fer 30 crèdits obligatoris, comuns a les tres especialitats, així com el treball final de màster (TFM). Així mateix, hauràs de cursar els 18 ECTS obligatoris segons l’especialitat escollida; finalment, podràs cursar 6 ECTS i escollir entre fer pràctiques en empreses externes o assignatures optatives lliures.

Codi Màster Oficial de Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics CRÈDITS
Assignatures Obligatòries de Empresa Turística 18 ECTS
Models de negoci en turisme 6
Gestió financera de projectes turístics 6
Màrqueting turístic avançat 6
Assignatures Obligatòries de Gestió de projectes turístics 12 ECTS
Estratègies d’Innovació en productes i serveis turístics 6
Desenvolupament de projectes de negocis turístics 6
Assignatures de l'Especialitat d'Emprendedoria en Turisme 18
Assignatures de l'Especialitat de Tecnologia turística Digital 18
Assignatures d'Internacionalització Turística 18
Optatives 6 ECTS
Instruments per a la Innovació Disruptiva 6
Pràctiques externes en empreses o organitzacions turístiques 6
Treball Final de Màster 6 ECTS
Codi Internacionalització d’Empreses Turístiques CRÈDITS
Assignatures d'Internacionalizació Turística 18 ECTS
Mercats emergents i desafiaments globals en turisme 6
Estratègies d’internacionalització d’empreses turístiques 6
Lleis i fiscalitat en llançament de projectes turístics 6
Optatives 6 ECTS
Innovació en turisme 6
Pràctiques externes en empreses o organitzacions turístiques 6

TREBALL FINAL DE MÀSTER

La dimensió internacional, l’esperit emprenedor i l’empresa turística digital conformen tres dels principals objectius del Màster en Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics, i el TFM és l’instrument per sintetitzar aquests objectius.

El disseny de l’assignatura de Treball de Final de Màster (TFM) està vinculat directament al procés d’ensenyament-aprenentatge que caracteritza aquesta titulació pel que fa al desenvolupament transversal d’un projecte d’innovació en el sector turístic, al llarg del programa de Màster.

Els crèdits assignats a la matèria de Treball Final de Màster (6 ECTS) suposen la culminació de l’aprenentatge complet de l’estudiant al llarg del programa. Hi ha dues tipologies de TFM:

 1. Projectes d’emprenedoria: l’estudiant sintetitza un projecte desenvolupat en equip o individualment, i planteja estratègies i accions per llançar-lo al mercat. L’estructura del treball serà la d’un pla d’empresa:
 • Resum executiu
 • Anàlisi del mercat i competència
 • Pla estratègic
 • Pla de marketing
 • Pla d’operacions
 • Pla financer
 1. Projectes d’intraemprenedoria i innovació: l’estudiant sintetitza un projecte d’innovació per a una empresa, una institució o un organisme que planteja un repte relacionat amb:
 • Desenvolupament de nous serveis o productes
 • Creació de noves línies de negoci
 • Processos de Digitalització
 • Projectes de Marketing Digital
 • Desenvolupament de Plataformes Digitals

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries.
 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Com a característica diferencial al mercat, el CETT-UB consta d’un grup d’empreses pròpies dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, perquè apliquis aquests coneixements pràctics sense sortir del Campus:

 • Hotel Alimara
 • Residència Universitària Àgora BCN
 • Aula Restaurant
 • Summum Restaurant & Bar

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services, contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

En finalitzar aquest màster, obtindràs:

1) Titulació Oficial Universitat de Barcelona: Màster Oficial en Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics.

2) Titulació pròpia del CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality & Gastronomy, depenent de l’especialitat o especialitats escollides:

 • Màster Universitari en Internacionalització de les Empreses Turístiques.

3) Doble o Triple Especialització: el fet de cursar el Màster et permetrà realitzar, si ho vols, una segona i tercera especialitat dins el programa que apareixerà en una titulació oficial. Però només podràs realitzar una especialització per any, sempre respectant els períodes d’impartició.

Codi RUCT: 4317084