Fotografia de: Innovar en la mobilitat i la gestió dels fluxos turístics, el repte de les ciutats turístiques del futur | CETT
Universitat de Barcelona

Innovar en la mobilitat i la gestió dels fluxos turístics, el repte de les ciutats turístiques del futur

19.07.2019
 
Innovar en la mobilitat i la gestió dels fluxos turístics, el repte de les ciutats turístiques del futur

No s’entén el turisme sense la mobilitat però al mateix temps, la mobilitat no és exclusiva del turisme. Aquesta premissa evidencia la dificultat que tenen les ciutats contemporànies per articular polítiques que vagin dirigides a conciliar la mobilitat de la ciutadania resident amb l’específica per a visitants i turistes. Ja sigui des d’una perspectiva territorial i física com de les relacions socials que es deriven de l’encaix amb la resta d’activitats pròpies de la ciutat.

Cal tenir en compte, a més, que la mobilitat pren un sentit molt ampli i divers en la seva interpretació i tractament, que és un àmbit que evoluciona molt ràpidament i que l’efectivitat de les decisions que es prenen al respecte poden quedar sovint en entredit o bé obsoletes de manera massa prematura. En aquest sentit, són moltes les grans ciutats que ja han iniciat estudis en aquesta direcció a mig i llarg termini. És el cas de Barcelona on, amb l’articulació de diferents Estratègies per la Mobilitat Turística (octubre 2017), es plantegen propostes i accions específiques que contribueixin a una mobilitat del turisme més còmode, segura i sostenible per a la ciutat.

Es fa necessari doncs, que les destinacions actuals s’hagin de preparar i anticipar envers diferents qüestions sensibles a aquest nou paradigma. Des d’entendre els nous formats, hàbits i tendències per desplaçar-se en la ciutat, la irrupció de vehicles de mobilitat personal (VMP), la integració de productes basats en el transport turístic o bé l’entrada de nous protocols de seguretat i per a la reducció d’emissió de gasos que fan, entre altres qüestions, que el repte d’abordar la mobilitat turística hagi de ser constant i obert a tots els actors implicats. Tot plegat, a més, sense oblidar la necessitat creixent de la correcta gestió dels fluxos i les dinàmiques turístiques internes que garanteixi un equilibri econòmic, social i ambiental dels espais i entorns amb més presència turística.

En definitiva, una gestió intel·ligent del turisme i de la seva mobilitat serà cabdal per dibuixar escenaris d’èxit i competitius en un mercat cada cop més exigent i en expansió d’acord amb el que reflecteixen les dades globals, que mostren un creixent nombre de visitants i turistes especialment en els entorns urbans.

La innovació en la gestió turística de les destinacions urbanes passa per trobar solucions que abordin aquestes realitats canviants. Escenaris complexos que requereixen de mirades plurals i transversals capaces de formular productes i mecanismes efectius que actuïn en benefici de garantir el benestar dels residents i a la millora de l’experiència turística dels visitants. El Máster en Innovació de la Gestió turística de les Destinacions Urbanes, obre l’oportunitat en tractar i abordar aquestes i moltes altres qüestions de rellevància en el context turístic actual tot formant experts que llegeixin, interpretin i tractin de manera eficaç problemàtiques que requereixen d’intervencions directes i on la innovació jugui un paper bàsic i fonamental per fer-ho possible.Daniel Imbert-Bouchard Ribera

Professor i Investigador del Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori

Coordinador del Màster d’Innovació Gestió Turística de les Destinacions Urbanes

Categories
Campus CETT CETTUB Mobilitat Turisme Urbanisme Destinacions Urbanes Gestió turística Màster Innovació