Fotografía de: Sostenibilidad en Alojamientos Turísticos y Restauración | CETT
Universidad de Barcelona
Investigación > Grupos de Investigación > Alojamientos Turísticos y Restauración > Líneas de trabajo >

Sostenibilidad en Alojamientos Turísticos y Restauración

El compliment dels principis empresarials lligats amb l’ètica i la sostenibilitat en les seves tres dimensions (social, econòmica i ambiental) són claus per l’excel•lència empresarial. Aquesta línia de treball té com a objectiu aportar coneixement acadèmic que permeti establir la viabilitat de seguir els principis empresarials lligats amb la sostenibilitat, així com identificar quins són els beneficis que se’n deriven tant per les empreses del sector de l’allotjament turístic i de la restauració com per la societat en general.

Paraules clau: sostenibilitat, responsabilitat social empresarial (RSE), innovació social, emprenedoria social; malbaratament dels aliments; economia circular.