Fotografia de: Introducció | Diploma de Sumiller CETT-UB

Universitat de Barcelona
Introducció

Introducció

Propera convocatòria: Setembre 2022
 

Avui dia existeix un gran interès entorn a la cultura del vi. Interès que s'amplia amb els establiments de restauració i en l'àmbit de la gastronomia. La llista de regions productores de vi de qualitat, antigament limitada a alguns vins de França, d'Alemanya i a uns pocs d'Espanya i Itàlia, s'ha multiplicat de forma exponencial donant lloc a un nou ventall ampli i complex d'oferta internacional. D'altra banda, els processos d'elaboració han evolucionat gràcies als avenços tecnològics introduïts en els cellers i a les millores realitzades en viticultura donant lloc a estàndars de qualitat superiors i nous estils de vi.

En aquest nou marc de creixent protagonisme dels vins a nivell general i d'augment quantitatiu i qualitatiu de l'oferta, es fa necessari comptar amb professionals que tinguin una àmplia preparació, no només en el conreu de la vinya i de l'elaboració de vins, sinó també en la seva comercialització, conservació i servei. Els cànons de servei tradicionals han experimentat canvis acords als nous dissenys de copes, noves pautes de maridatges i millors adequacions de temperatura.

Aquest curs va destinat a professionals del sector de la restauració i/o professionals vinculats a l'alimentació i a les begudes que desitgin iniciar-se o ampliar els seus coneixements.