Direcció de Restauració Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Durada

Període lectiu: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Lliurament del Projecte Final de Màster: fins al setembre de 2018
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 17.00 a 20.00 (*Horari Provisional) Idioma: Castellà