Direcció Hotelera Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2018 a juny de 2019.
Lliurament del Projecte Final de Màster: fins setembre de 2019.
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 18.00 a 21.00 h(*horaris provisionals)
Idioma d'impartició: Castellà