Direcció Hotelera Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2019 a juny de 2020.
Lliurament del Projecte Final de Màster: fins setembre de 2020.
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 17.30 a 20.30 h
Idioma d'impartició: Castellà