Direcció Hotelera Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Metodologia i Avaluació

Metodologia

El model d'aprenentatge utilitzat està dissenyat per facilitar al participant l'anàlisi, control i millora de la Gestió Hotelera i/o de Restauració, provocant situacions en què els participants han d'enfrontar-se a diferents situacions i problemes usuals en les diferents tipologies i estructures d'aquest tipus d'empreses turístiques.

La participació permanent de l'alumne a les classes, l'incentiu constant mitjançant exercicis reflexius i desenvolupament de casos pràctics, proporciona als participants les capacitats necessàries per al seu èxit professional en aquest camp.

El Màster es configura en diferents mòduls temàtics, desenvolupats mitjançant sessions de treball presencials, de caràcter teoricopràctic, relacionades amb la temàtica corresponent. Algunes de les sessions del mòdul “Competències de la Direcció Estratègica” es realitzaran de forma conjunta amb els alumnes matriculats en les dues especialitats. Així mateix, la participació al llarg del Màster de professionals/directius hotelers amb contrastada experiència, de les millors empreses i d'institucions líders al territori nacional i en l'estranger; proporcionaran als participants, diferents i enriquidors punts de vista, amb pràctiques innovadores i úniques.

AVALUACIÓ

L'avaluació de l'aprenentatge es realitza a partir del seguiment continuat de l'alumne per part del professorat i la Direcció del curs, i la resolució de proves escrites i elaboració de treballs, segons els requeriments de la matèria tractada.