Fotografia de: Programa i assignatures | Màster en Direcció Hotelera
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Oferta acadèmica > Direcció Hotelera >
Programa i assignatures
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració
Propera convocatòria: Octubre 2021

Programa i assignatures

Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

Codi Direcció Hotelera Credits
Assignatures Obligatòries 21 ECTS
0580001 Direcció de Màrqueting 6
0580002 Gestió de les Persones i de les Organitzacions 3
0580003 Direcció Econòmic-Financera 6
0580004 Direcció Estratègica 6
Optatives d'especialització 24 ECTS
0580011 Gestió d'Experiències 6
0580017 Gestió d'Esdeveniments 3
0580005 Direcció d'Operacions en Allotjament 3
0580006 Disseny i Arquitectura d'hotels 3
0580018 Els creuers com a producte hoteler 3
Altres Optatives 6 ECTS
0580013 Pràcticum Especialització hotelera 6
0580015 Metodologia de la Investigació de Mercats 6
Treball Final de Màster 15 ECTS
0580016 Treball Final de Màster 15