Fotografia de: Titulació oficial | Màster en Direcció Hotelera
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Oferta acadèmica > Direcció Hotelera >
Titulació oficial
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració
Propera convocatòria: Octubre 2021

Titulació oficial

En finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster universitari en Direcció de Hotelera i de Restauració. Especialitat Direcció Hotelera.

B.OE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, pe la que es publica el pla d'estudis de Màster en Direcció Hotelera i de la Restauració.

Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del Títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014).