Fotografia de: Pla d'estudis | Food and Beverage Management (Blended Version)

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració
Propera convocatòria: Octubre 2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL D'AQUEST MÀSTER?

La metodologia blended del programa es fonamenta en les següents eines pedagògiques:

El Màster es realitza en format blended (semipresencial). Té una metodologia d'aprenentatge integral i proactiva, amb un format modular seqüencial centrat en l'alumne. Tu ets el protagonista, en un entorn educatiu que afavoreix el teu aprenentatge de manera analítica, reflexiva i autònoma gràcies al suport de docents, tutors i experts internacionals del sector.

Al llarg del màster s'empren diferents enfocaments metodològics complementaris per a fomentar la teva participació i que adquireixis soft skills i les competències específiques corresponents.

Formació online

Seguint l’estratègia de classe invertida o flipped classroom:

SELF-STUDY
Treballa de manera autònoma el material educatiu i les microcàpsules formatives disponibles a l’aula virtual proposades pels docents i els experts.

MASTERCLASS
A través de l’aula virtual. En algunes assignatures, depenent del contingut, es proposen sessions sincròniques per treballar de manera pràctica i participativa.

EXPERT TALKS
Entra en contacte directe amb experts del sector a través de la participació en xerrades que tracten casos d’estudi. Professionals avalats per les seves trajectòries comparteixen experiències amb tu i et conviden a crear debat i fomentar el networking.

Formació presencial

Hands-on activities” al CETT, a Barcelona. Un cop finalitzades les sessions online, participaràs durant 4 setmanes, durant el mes de juny, en les sessions presencials per posar en pràctica les competències adquirides prèviament. Es tracta de:

SEMINARIS DOCENTS

Sessions diàries en què faràs classes presencials amb docents nacionals i internacionals.

TALLERS DE DINAMITZACIÓ DE TEAM BUILDING/OUTDOOR TRAINING

Treballaràs les habilitats directives adquirides, en un entorn dinàmic i jovial i amb professionals i experts en gestió de persones.

HOSPITALITY CHALLENGE

Són sessions a l’Hotel Alimara en què participaràs en el desenvolupament dels reptes més rellevants de l’hoteleria amb professionals, per demostrar les teves competències hard i soft en la construcció de solucions per al futur dels negocis.

MESSED-UP SESSIONS

Aprendràs dels grans errors de professionals i empreses a través de sessions-debat.

VISITES PROFESSIONALS

Durante tu estancia, la agenda incluirá visitas profesionales y de ocio que te permitirán construir una red profesional sólida y poder acceder, de primera mano, a buenas prácticas del mundo empresarial.

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua, no hi ha exàmens finals. Faràs diverses activitats, individuals o en grup, que es corresponen amb les temàtiques tractades en els mòduls de cada assignatura, que els docents avaluen de manera progressiva. Cada activitat té assignat un percentatge sobre la nota final que es correspon a la dificultat i el temps requerit per realitzar-la.

Formació online

 • Activitats bàsiques de comprensió. Les activitats d’aquest tipus són exercicis que els docents proposen després de cada sessió sincrònica per assegurar, així, la comprensió del contingut treballat.
 • Activitats d’aprofundiment. Es tracta d’activitats d’anàlisi i reflexió a través de les quals has de posar de manifest el teu aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i els coneixements adquirits durant el desenvolupament de cada temàtica. En aquest tipus d’activitats es proposen: casos d’estudi, resolució de problemes basats en reptes, creació de mapes de processos i activitats col•laboratives en línia.
 • Debats. Els debats plantejats en l’espai fòrum són de caràcter obligatori i, per tant, avaluables. En l’avaluació es tindran en compte els següents criteris: la participació, l’enviament de respostes raonades amb criteri i el caràcter proactiu.

Formació presencial

Durant les sessions presencials, participaràs en sessions de masterclass i seminaris professionals que s’avaluaran a través de proves pràctiques i escrites. L’assistència és obligatòria en totes les sessions proposades.

Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

Codi Direcció Restauració Credits
Assignatures Obligatòries 21 ECTS
0580001 Direcció de Màrqueting 6
0580002 Gestió de les Persones i de les Organitzacions 3
0580003 Direcció Econòmic-Financera 6
0580004 Direcció Estratègica 6
Optatives d'especialització 18 ECTS
0580008 Direcció d'Operacions en Restauració 6
0580009 Catering i Col·lectivitats 3
0580010 Disseny i Arquitectura de Restaurants 3
0580011 Gestió d'Experiències 3
0580012 Innovació en Productes i Serveis 3
Altres Optatives 6 ECTS
0580014 Pràcticum Especialització de Restauració 6
0580015 Metodologia de la Investigació de Mercats 6
Treball Final de Màster 15 ECTS
0580016 Treball Final de Màster 15
 • Data d’inici: a inicis d'octubre

 • Data de final de curs: inicis de juliol

 • Dates presencials

  • Entre juny i juliol
  • Horari de les sessions presencials : 9:00 h – 19:00 h , al CETT
  • Nota: és important tenir disponibilitat entre aquestes franges horàries.
 • COMFOR

  • Inici: mitjans d'octubre
  • Els complements de formació s’impartiran online paral•lelament a l’inici de curs.

TREBALL FINAL DE MÀSTER

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) (12 ECTS) és la culminació de l’aprenentatge del Màster, on es reflecteixen les competències que hagis adquirit, així com la seva aplicació i desenvolupament. Es tracta d’un treball d’aplicació empresarial i/o acadèmica. En aquest treball, segons els teus interessos i motivacions professionals, aprofundiràs en algun aspecte de l’especialització escollida.

Per aconseguir la titulació de Màster és imprescindible superar aquesta assignatura integradora. Així, el TFM és un instrument per formar els nostres estudiants en l’anàlisi de problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes d’investigació a partir de la identificació i utilització de diferents variables, a més de ser l’instrument per a l’avaluació de les competències del Màster amb una perspectiva globalitzadora.

El desenvolupament del TFM es realitza individualment. Hauràs de realitzar un treball propi amb la tutorització d’un professor i podràs escollir entre tres tipologies:

 • Projectes d’investigació aplicada vinculats als Grups d’Investigació del CETT-UB.
 • Projectes d’aplicació professional plantejats per empreses i/o institucions col·laboradores.
 • Plans d’empresa o business plan per al desenvolupament d’idees de negoci.

Cada estudi és únic i necessita un tractament i una atenció diferencial adequats als seus objectius i temàtica, i on el criteri del tutor marcarà la teva pauta a seguir com a estudiant.

En finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster universitari en Direcció de Hotelera i de Restauració. Especialitat Direcció Hotelera.

B.OE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, pe la que es publica el pla d'estudis de Màster en Direcció Hotelera i de la Restauració.

Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del Títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014).