Hotel Management (English version) Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M In
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Anglès
Import des de: 8904 €

Programa

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster (21 ECTS)

Direcció de Màrqueting (6 ECTS)

 • Revenue Management.
 • Estratègies d’e-Màrqueting.
 • Brand Management.
 • Gestió de Vendes.

Gestió de les Persones i les Organitzacions (3 ECTS)

 • L’Excel·lència en Recursos Humans: la Gestió del Capital Humà i l’Orientació al Servei.
 • Ètica i Lideratge.
 • Gestió del Canvi i el Comportament Organitzatiu.
 • Desenvolupament de Competències Personals i Professionals.

Direcció Estratègica (6 ECTS)

 • Disseny i Implementació d’Estratègies en Empreses Hoteleres.
 • Desenvolupament de Models de Negoci Adaptats a la Realitat Hotelera Actual.
 • Iniciativa i Esperit Emprenedor
 • Responsabilitat Social Corporativa.

Direcció Economico-Financera (6 ECTS)

 • Gestió Econòmica dels Centres d’Ingrés i de Cost.
 • Pressupost i Control de la Gestió.
 • Fonaments de l’Anàlisi financera.
 • Valoració d’Inversions Hoteleres i Gestió d’Actius.

Assignatures de l'especialització (18 ECTS)

Gestió del Producte (6 ECTS):

 • Gestió d'Experiències
 • Gestió d'Esdeveniments

Gestió d'Allotjaments Turístics (12 ECTS):

 • Direcció d'Operacions en Allotjament
 • Disseny i Arquitectura d'Hotels
 • Els Creuers com a Producte Hoteler

Assignatures d'orientació(6 ECTS)

Metodologia de la Investigació (6 ECTS):

 • Principis Bàsics de la Investigació
 • Bases de la Investigació Qualitativa i Quantitativa
 • Fonts d'Informació
 • Programes i Recursos per L'Anàlisi de Dades i seu Tractament

Pràcticum Especialització Hotelera (6 ECTS):

Assignatura vinculada a la realizacion d' pràctiques en empreses hoteleres per el desenvolupament de les competències professionals del Màster i la seva aplicació a un entorn real.

L'alumne haurà de cursar una de les dues assignatures.

Treball final de màster (15 ECTS)

Aquesta assignatura pretén capacitar l'alumne per l'anàlisi de les particularitats i problemàtiques del sector hoteler actual, mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix inici a l'estudiant en la metodologia de recerca per què pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit de l'hoteleria i/o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals del sector.