Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Oferta acadèmica > Hotel Management (English version) > Presentació >

Hotel Management (English version)

Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Anglès
Import des de: 8904 €
Sol·licita Admissió