Fotografia de: Pràctiques professionals | Doble Grau al CETT - Grenoble École de Management

Universitat de Barcelona
Pràctiques professionals

Pràctiques professionals

Especialització dins de Grau de Turisme
Propera convocatòria: Setembre 2021
 

Les pràctiques professionals t'ofereixen una formació professional que permet entrar en contacte amb la realitat laboral, integrant-te en una organització de l'entorn de l'especialitat que hagis escollit.

Disposaràs de les següents possibilitats per a desenvolupar el teu perfil professional:

Pràctiques curriculars en empresa nacional i internacional

Es divideixen en dos períodes de pràctiques curriculars (Pràcticum I y Pràcticum II), amb un total de 225 hores de formació cadascun, a empreses d'aplicació del CETT o a empreses col•laboradores.

Pràctiques extracurriculars en empreses nacionals i internacionals

Des del primer curs, també podrà realitzar pràctiques de caràcter voluntari per a desenvolupar un perfil professional altament qualificat, amb una durada màxima de 900 hores per curs.

Els objectius de les pràctiques curriculars són:

 • Realitzar les funcions d'un lloc de treball en una empresa de primer nivell, local o internacional.
 • Conèixer el dia a dia de l'empresa turística, el seu model de negoci i els punts clau de gestió.
 • Aplicar els coneixements apresos durant el grau.
 • Adquirir noves aptituds i actituds que només es desenvolupen en entorns reals.

Els estudiants del CETT tenen a la seva disposició els serveis de Career Services, format per un equip expert en orientació i assessorament per al disseny d'un pla de carrera personalitzat. Per a dissenyar el seu pla de carrera disposaràs dels següents serveis:

 • Seminaris d'orientació laboral
 • Assessorament personalitzat
 • Presentacions d'empreses
 • Workshops amb empreses
 • Espais de debat

Les pràctiques del CETT-UB en dades:

 • 8,84 de nivell de satisfacció dels estudiants amb les pràctiques.
 • 8,67 de nivell de satisfacció de les empreses amb els estudiants.
 • 95 estudiants van rebre una oferta laboral en l'empresa on varen realitzar les pràctiques a la seva finalització.
 • 672 ofertes de pràctiques específiques del grau de Turisme.
 • 80 ofertes de pràctiques a les empreses pròpies del Campus CETT-UB.
 • 54 ofertes de pràctiques internacionals.
 • 63% de les pràctiques són remunerades.

La borsa laboral del CETT-UB en dades:

 • El CETT compta amb una borsa laboral amb 1.616 ofertes nacionals i 137 internacionals.
 • Els graduats en Turisme del CETT són els que abans troben feina i de millor qualitat.
 • El 90% troben feina abans de tres mesos.*
 • El 45% troben feina durant la realització de la carrera.*
 • En el rànquing d'universitats de Catalunya, el grau de Turisme CETT-UB ocupa la 4a posició en rapidesa d'incorporació laboral.*
 • Els nostres estudiants són els que reben la remuneració salarial més alta, respecte als estudiants d'altres centres de formació turística de Catalunya.*

(*) Segons l'última enquesta d'inserció laboral de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.