Fotografia de: Accés al Grau: Presinscripcions i Admissions | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Oferta acadèmica > Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques >

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català