Fotografia de: Calendari Acadèmic | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
> >

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català