Fotografia de: Campus interuniversitari | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Campus interuniversitari
Propera convocatòria: Setembre 2021

Campus interuniversitari

Tres campus al teu servei

Campus de l'Alimentació de Torribera
Campus de l'Alimentació de Torribera

Campus de l'Alimentació de Torribera

El Campus de l’Alimentació de Torribera és un dels sis campus de la UB. Ubicat al recinte de Torribera (Diputació de Barcelona), de 34 hectàrees i que limita amb el Parc Natural de la Serralada de Marina, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, és un entorn universitari de 12.000 m2 dedicats a la docència en ciències relacionades amb l’Alimentació, amb ensenyaments de graus i màsters, la dimensió de recerca coordinada per l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la UB, i amb activitats de transferència i difusió al sector productiu i a la societat. Les titulacions impartides al Campus de l’Alimentació estan adscrites a la Facultat de Farmàcia, a través de la secretaria ubicada a l’Edifici Docent i d’Atenció a l’Estudiant (Verdaguer).

El campus té un edifici de 3.600 m2 dedicat íntegrament a laboratoris docents moderns i d’alt nivell tecnològic destinats als ensenyaments relacionats amb l’Alimentació i la Nutrició (sector de la salut), la tecnologia dels aliments (sector de la indústria alimentària) i les ciències culinàries i gastronòmiques (sector de la restauració).

El Campus de l’Alimentació de Torribera disposa de tots els serveis universitaris per acompanyar l’activitat acadèmica dels estudiants: una biblioteca especialitzada en Alimentació (CRAI) amb espais d’autoaprenentatge, tres sales informàtiques, la sala auditori per a 200 persones, restaurant, botiga, serveis esportius (piscina d’estiu, pistes de tennis, futbol sala, bàsquet, pàdel), dotze aules i seminaris, quinze laboratoris especialitzats (cuina, química d’aliments, anàlisi d’aliments, instrumentació fisicoquímica, microbiologia i parasitologia, tecnologia d’aliments, anàlisi sensorial, biologia, nutrició i dietètica, laboratori computacional, estudis culinaris), i 1.500 m2 d’hivernacles i horts de pràctiques. A més, al campus s’ubica la seu acadèmica central de la unitat UB-Bullipèdia.

Per a més informació: www.ub.edu/campusalimentacio/ca

Campus ESAB
Campus del Baix Llobregat (CBL-UPC). Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Campus del Baix Llobregat (CBL-UPC). Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Aquest Campus territorial és un dels vuit de què disposa la Universitat Politècnica de Catalunya i que acullen les seves 28 escoles i facultats. Ubicat a Castelldefels i integrat en el denominat Parc Mediterrani de la Tecnologia, el Campus del Baix Llobregat aposta activament per la innovació i l’excel·lència en la docència, la investigació i la transferència de tecnologia, en els àmbits de les Enginyeries Agroalimentària, de Biotecnologia, Telecomunicació i Aeronàutica.

L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) s’hi ubica des de l’any 2005 i disposa d’instal·lacions i tecnologies d’última generació per a l’estudi i la investigació de l’àmbit de l’Enginyeria de Biosistemes. Amb la finalitat de millorar l’oferta docent del nou grau, posa a disposició dels estudiants les seves infraestructures docents i científiques, que inclouen setze aules, tres aules informàtiques i trenta laboratoris especialitzats (biotecnologia, microbiologia, biologia, física, producció animal, producció vegetal, química i edafologia, tecnologia d’aliments, planta pilot, planta transformadora d’aliments i sala de tasts). L’ESAB disposa també d’hivernacles i un espai d’horts a disposició de l’alumnat. A poca distància, a Viladecans, l’ESAB disposa de les instal·lacions d’Agròpolis, la unitat de recerca en Enginyeria de Sistemes Biològics, que inclou 10 hectàrees de superfície, amb hivernacles de vidre i plàstic dotats dels controls més avançats, així com un edifici de serveis amb una sala polivalent.

Els estudiants també disposen dels serveis d’atenció i suport situats a l’edifici Campus, que inclou sales informàtiques, la biblioteca especialitzada, espais per al treball individual i en grup, l’hemeroteca, el laboratori d’idiomes i el laboratori de recursos docents (la Factoria), a més del restaurant i espais d’ús lliure per a l’alumnat. Tot el Campus està dotat de xarxa Wi-Fi de lliure accés per als estudiants.

El fet que l’ESAB estigui ubicada en un campus com el del Baix Llobregat, proper als espais naturals del delta del Llobregat i de la platja, situa l’escola en un entorn privilegiat amb una creixent i progressiva dinamització de la vida universitària. L’estudiant pot gaudir, al Campus, de les activitats que ofereixen diverses associacions culturals i lúdiques.

Per a més informació: www.esab.upc.edu