Fotografia de: Mencions | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Mencions
Propera convocatòria: Setembre 2021

Mencions

L'Alta Cuina i la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats, amb les seves particularitats, constitueixen dos pilars i referents del sector culinari i gastronòmic.

En aquest sentit, l'estructuració del present grau amb aquestes mencions respon als canvis i necessitats detectades, i en particular, permet posar al mercat un títol d'alt nivell que permetrà als professionals del sector adquirir les competències i coneixements específics dels sectors relacionats; a través de la combinació d'un enfocament altament pràctic, l'excel·lència acadèmica i l'aprenentatge des de, cap i per al sector.

Estructura

 • Curs 1: Introducció als fonaments culturals, científics, tecnològics, culinaris, gastronòmics i empresarials. Tallers culinaris i de laboratori. Projectes Gastronòmics.
 • Curs 2: Immersió en els fonaments i la seva aplicació pràctica, científico culinària, coneixement del producte animal, vegetal, i dels sistemes agroalimentaris. Pràctiques en empresa.
 • Curs 3: Inici de l’especialització escollida. Menció Alta Cuina o Menció en Indústria Alimentària i Col·lectivitats.Oportunitats de Mobilitat Internacional. Pràctiques en empresa.
 • Curs 4: Consolidació de l’especialització escollida i de les competències vinculades a la creativitat i a la innovació. Oportunitats de Mobilitat Internacional. Pràctiques en empresa. Treball de Fi de Grau.

Mencions

 • Desenvolupar la sensibilitat experimentadora sobre les possibilitats expressives i els plantejaments de la cuina creativa.
 • Proporcionar el coneixement integral dels productes elaborats i no elaborats, des del punt de vista científic-tecnològic, culinari i gastronòmic.
 • Facilitar dels coneixements necessaris per a crear productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària requerits.
 • Proporcionar coneixements específics del sector de l'enologia per a ser aplicada en l'àmbit del turisme i la gastronomia.
 • Propiciar la interacció entre diferents àmbits de coneixement en el desenvolupament d'un mateix projecte gastronòmic.

ASSIGNATURES

A partir del tercer curs, especialitza't en les assignatures que més s'adapten a les teves aptituds:

TERCER CURS

Codi Menció de Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica en la Restauració ComercialTipusCrèdits
53503 Elaboracions Culinàries en la Restauració ComercialOMA6
53502 Processos de Servei de RestauracióOMA3
53451 Gestió del Coneixement CulinariOM3
53501 Optimització de Circuits de ProduccióOMA6
53504 Pràctica d’Iniciació en Alta Cuina i Innovació GastronòmicaOMA6

QUART CURS

Codi Menció de Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica en la Restauració ComercialTipusCrèdits
54505 Innovació Culinària en Tecnologia d’AvantguardaOMA6
54506 Gestió de la Producció Culinària: Planificació i ExecucióOMA6
54507 Pràctica d’Iniciació en Alta Cuina i Innovació GastronòmicaOMA6

L'objectiu d'aquest menció es dotar l'estudiant de les competències necessàries per:

 • Desenvolupar productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària requerits.
 • Desenvolupar projectes d'innovació amb resultats òptims per a cobrir les necessitats del sector i que compleixin amb els requisits de legalitat establerta i complint amb objectius saludables.
 • Analitzar el mercat i aportar productes adequats a la demanda existent detectant possibles oportunitats de mercat.
 • Desenvolupar nous ingredients que responguin a necessitats de producció específiques.
 • Dissenyar l'oferta gastronòmica adequada orientada a satisfer les necessitats adequades per a col·lectius amb requeriments alimentaris específics.

ASSIGNATURES

A partir del tercer curs, especialitza't en les assignatures que més s'adapten a les teves aptituds:

TERCER CURS

QUART CURS

Codi Menció de Direcció Culinària i Innovació Gastronòmica en la Indústria Alimentària i Col·lectivitatsTipusCrèdits
54406 Grans Produccions CulinàriesOMC6
54505 Innovació Tecnològica AvançadaOMC6
54407 Pràctica d’Iniciació en Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i Col·lectivitatsOMC6