Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Català

Mencions

L'Alta Cuina i la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats, amb les seves particularitats, constitueixen dos pilars i referents del sector culinari i gastronòmic.

En aquest sentit, l'estructuració del present grau amb aquestes mencions respon als canvis i necessitats detectades, i en particular, permet posar al mercat un títol d'alt nivell que permetrà als professionals del sector adquirir les competències i coneixements específics dels sectors relacionats; a través de la combinació d'un enfocament altament pràctic, l'excel·lència acadèmica i l'aprenentatge des de, cap i per al sector.