Fotografia de: Mencions | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Mencions
Propera convocatòria: Setembre 2021

Mencions

L'Alta Cuina i la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats, amb les seves particularitats, constitueixen dos pilars i referents del sector culinari i gastronòmic.

En aquest sentit, l'estructuració del present grau amb aquestes mencions respon als canvis i necessitats detectades, i en particular, permet posar al mercat un títol d'alt nivell que permetrà als professionals del sector adquirir les competències i coneixements específics dels sectors relacionats; a través de la combinació d'un enfocament altament pràctic, l'excel·lència acadèmica i l'aprenentatge des de, cap i per al sector.

Estructura

  • Curs 1: Introducció als fonaments culturals, científics, tecnològics, culinaris, gastronòmics i empresarials. Tallers culinaris i de laboratori. Projectes Gastronòmics.
  • Curs 2: Immersió en els fonaments i la seva aplicació pràctica, científico culinària, coneixement del producte animal, vegetal, i dels sistemes agroalimentaris. Pràctiques en empresa.
  • Curs 3: Inici de l’especialització escollida. Menció Alta Cuina o Menció en Indústria Alimentària i Col·lectivitats.Oportunitats de Mobilitat Internacional. Pràctiques en empresa.
  • Curs 4: Consolidació de l’especialització escollida i de les competències vinculades a la creativitat i a la innovació. Oportunitats de Mobilitat Internacional. Pràctiques en empresa. Treball de Fi de Grau.

Mencions