Fotografia de: Pràcticum | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Pràcticum
Propera convocatòria: Setembre 2021

Pràcticum

Els principals objectius de la formació pràctica són:

  • Completar la formació teòrica amb l'experiència pràctica.
  • Conèixer la realitat del sector de la Cuina i la Gastronomia.
  • Aprofundir en els coneixements, habilitats, actituds i competències professionals.
  • Adquirir estratègies necessàries per a la futura professionalització.
  • Desenvolupar la capacitat de reflexió i observació.

Les pràctiques del grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques consten de tres assignatures de sis crèdits cadascuna:

Pràctiques d'iniciació

Serà el primer contacte que l'alumne tindrà amb una empresa real, han de ser l'inici de la socialització professional, així com el coneixement del sector. L’objectiu d’aquestes primeres pràctiques és consolidar les competències tècniques bàsiques pròpies de les elaboracions i el procés culinari. Es recomana realitzar-les a l’estiu de primer curs o bé durant tot el segon curs inclòs l’estiu.

Un cop realitzada i superada l’assignatura de pràctiques d’iniciació, l’alumne triarà l’especialitat del grau en una de les dues mencions: Direcció d'Alta Cuina i Innovació Gastronòmica o Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats. Aquestes pràctiques, s’hauran de fer de la mateixa menció, no es permetrà canviar d’especialtat en la darrera assignatura de pràctiques.

Pràctiques d'especialització I

L'alumne pot triar una de les mencions:

a) Pràctica d’Iniciació en l’Alta Cuina i l'Innovació Gastronòmica

Aquesta segon assignatura de pràctiques ha de servir per reflexionar sobre l’acció del professional, i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències, en l’àmbit professional de la Restauració comercial, cadenes de Restauració, Restauració hotelera, restaurants d’alta cuina, entre altres, així com la iniciació en la menció triada. Es recomana realitzar-la al llarg del tercer curs del grau inclòs l’estiu.

Més informació

b) Pràctica d’Iniciació en Direcció Culinària i Innovació a la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats

Aquesta segona assignatura de pràctiques serveix per a reflexionar sobre l’acció del professional, i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències en l’àmbit professional de la Restauració col·lectiva o social i a la indústria alimentària, així com la iniciació en la menció triada . Es recomana realitzar-la al llarg del tercer curs del grau, inclòs l’estiu.

Més informació

Pràctiques d'especialització II

S’ha de realitzar amb la menció escollida en les pràctiques anteriors:

a) Pràctica de Perfeccionamient en l’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica

És l’ocasió per aprofundir i consolidar les competències professionals pròpies de l’àmbit. Representa el pas previ a la incorporació de l’estudiant al mercat laboral. Es recomana realitzar-la al llarg del quart curs del grau.

b) Pràctica de Perfeccionamient en Direcció Culinària i Innovació a la Indústria Alimentària i Col·lectivitats

És l’ocasió per aprofundir i consolidar les competències professionals pròpies de l’àmbit. Representa el pas previ a la incorporació de l’estudiant al mercat laboral. Es recomana realitzar-la al llarg del quart curs del grau.