Fotografia de: Treball Final Grau (TFG) | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Treball Final Grau (TFG)
Propera convocatòria: Setembre 2021

Treball Final Grau (TFG)

El Treball Final de Grau (TFG) representa la culminació de l’aprenentatge del grau en ciències culinàries i gastronòmiques i és indispensable per tal d’assolir el títol, segons es contempla en el Pla d’Estudis.

Aquest treball és un nexe entre la seva vida acadèmica i la seva vida professional. I això és així perquè l’objectiu principal del mateix és que l’estudiant passi de rebre coneixement del sector a aportar-ne, per primer cop, ja com a observador i coneixedor d’una realitat.

Al Treball Final de Grau queden reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament. Es tracta d'un treball de recerca o d’aplicació en què l’alumnat, en funció dels seus interessos i motivacions professionals, aprofundeix en algun aspecte de l'especialització escollida:

  • Direcció d’alta cuina i innovació gastronòmica
  • Direcció culinària i innovació en la indústria alimentària i col•lectivitats

S’aconsella que el TFG estigui vinculat a la menció de l’estudiant. El lligam amb la menció és obligatòria en els casos de TFG’s vinculats a l’àmbit empresarial. Les diferents potencialitats dels estudiants en la seva capacitació pel desenvolupament d’un treball d’investigació i la mateixa estructura i organització del GCCG justifiquen la necessitat de posar a l’abast de l’estudiant diferents tipologies de TFG:

Tipologies de TFG's Orientació del TFG
Vinculats a grups de recerca Orientació Investigadora
Vinculat a institucions públiques o privades a través d'un Conveni Col·laboració Educativa Orientació Professional
Projecte d'emprenedoria a iniciativa de l'estudiant vinculat a les línies de recerca del Grups de Recerca del CETT Orientació Professional
Iniciativa de l'estudiant vinculada a les línies de recerca del Grups de Recerca del CETT Orientació Investigadora