Fotografia de: Procés d'Acreditació | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Procés d'Acreditació
Propera convocatòria: Setembre 2021

Procés d'Acreditació

El procés d'Acreditació de les Titulacions Universitàries

El Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques (GCCG) està immers en un procés d’acreditació que té per objectiu evidenciar que la titulació s’està desenvolupant segons el presentat en el moment de la seva verificació.

Aquest procés té dues fases: en la primera s’elabora un autoinforme a on es plasma una reflexió interna sobre el funcionament de la titulació, i una segona en la que un Comitè d’Avaluació Externa (CAE) realitza una visita presencial i desenvolupa audiències als diferents grups d’interès.

En el cas del GCCG aquesta visita tindrà lloc en les instal.lacions del CETT el proper dijous dia 5 de març de 2020.

Si algun membre de la Comunitat Acadèmica vol assistir-hi, hi ha la possibilitat de participar en una audiència oberta, tal i com es recull en l’agenda prevista per aquell dia.