Fotografia de: Metodologia | Especialitat de Direcció De Negocis Digitals Turístics
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia
Especialització dins de Grau de Turisme
Propera convocatòria: Setembre 2021

Metodologia

El procés d’aprenentatge del grau es caracteritza per un tracte i una atenció personalitzats envers l’alumnat. El model de formació CETT-UB combina diferents metodologies formatives, com ara:

  • Exposicions conceptuals per part de professorat i professionals del sector, i posterior reflexió en grup.
  • Debats amb càrrecs directius de referència.
  • Simulacions i realització de casos pràctics.
  • Realització de treballs en equip.
  • Desenvolupament del rol-play.
  • Confecció d’informes i treballs escrits.
  • Realització de tutories de reforç en grup o individuals.
  • Participació en grups d’estudi, d’investigació i desenvolupament del coneixement expert en Turisme, on l’alumnat desenvolupa el seu nivell d’expertesa i, alhora, treballa les habilitats interpersonals.
  • Sortides vinculades al coneixement del sector: visites a empreses, destins i sortides de caràcter cultural.
  • Assistència a taules rodones, conferències, presentacions.

Competències lingüístiques

El grau, mitjançant la impartició d'assignatures optatives en anglès i l'ensenyament d'aquest idioma, garanteix l'assoliment d'un alt nivell(advanced B2>C1). Així mateix, també s'assoleix el coneixement d'un segon idioma obligatòri: francés.

D'idiomes optatius s'ofereixen: alemany, italià, xinès i rus.

A més a més, és possible cursar el grau des de l'inici en anglès si així ho decideix l'alumne. En el cas contrari, durant el trecer i quart curs l'alumnat té la possibilitat de rebre la formació de les diferentes assignatures que configuren el pla d'estudis en llengua anglesa, el que li permet reforçar i millorar les seves competències lingüístiques, al temps que desenvolupar la seva visió internacional del turisme.

L’alumnat és avaluat al llarg de tot el pla d’estudis mitjançant l’avaluació contínua. Tanmateix, també s’ofereix a l’alumnat amb dificultats per assistir regularment a totes les classes l’elecció de l’avaluació única.