Grau de Turisme - Direcció Hotelera Especialització dins de Grau de Turisme
G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Empreses Col·laboradores