Grau de Turisme | Direcció Hotelera Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Horari: Grup de matí / Grup de tarda (intensiu)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Introducció

A l’especialitat en Direcció Hotelera cursaràs assignatures en administració i direcció d’empreses hoteleres, així com assignatures que comprenen les diferents àrees de la gestió hotelera amb una visió internacional i sostenible i que donen resposta als principals reptes del sector de l’allotjament turístic.

Podràs matricular-te a les assignatures d’aquesta especialitat a partir del tercer any del grau de Turisme, desprès d’aprendre i adquirir les bases de coneixement necessàries per a resoldre els reptes propis del sector turístic, de manera que puguis rebre coneixement avançat i dedicar-te als projectes propis de l’especialitat.