Fotografia de: Pla d'estudis | Especialitat de Direcció Turística

Universitat de Barcelona

Pla d'estudis

Especialització dins de Grau de Turisme
Propera convocatòria: Setembre 2021
 

QUIN OBJECTIU ACONSEGUIRÀS AMB LA MENCIÓ DE DIRECCIÓ TURÍSTICA DEL GRAU DE TURISME?

L’objectiu general de l’especialitat en Direcció Turística del Grau de Turisme es dotar-te dels coneixements, les tècniques i els instruments necessaris per a una eficaç planificació i gestió del turisme, així com per a la direcció de les empreses de viatges i d’intermediació turístiques.

Els objectius específics de l’especialitat són:

 • Desenvolupar les competències necessàries per a la creació d’experiències turístiques singulars i memorables.
 • Aprendre els coneixements i tècniques per a la comunicació, comercialització i gestió sostenible de les destinacions i organitzacions turístiques en els àmbits social, cultural, econòmic i ambiental.
 • Adquirir les tècniques i els recursos necessaris per a una gestió i planificació de qualsevol empresa o organització del sector del turisme, els viatges i la intermediació.
 • Integrar les polítiques i instruments que garanteixin el futur del turisme i l’hoteleria.
 • Contribuir a l’equilibri entre l’activitat turística i el medi ambient.
 • Capacitar per innovar i readaptar-se a les noves demandes dels consumidors i de les societats.
 • Preparar per afrontar els reptes del desenvolupament econòmic, social, cultural i ambiental del turisme, tenint en compte la globalització, la transformació digital i innovació.
 • Potenciar les teves competències personals per liderar equips i projectes en un ambient complex i molt dinàmic.
 • Contribuir a la millora de la qualitat de vida, la protecció del medi ambient, la defensa del patrimoni cultural i la promoció de la pau al món.

QUINES COMPETÈNCIES ADQUIRIRÀS AMB LA MENCIÓ DE DIRECCIÓ TURÍSTICA DEL GRAU DE TURISME DEL CETT-UB?

Les soft skills que es desenvolupen al llarg de la titulació són:

 • Visió de negoci.
 • Adaptació al canvi.
 • Presa de decisions i resolució de problemes.
 • Capacitat per valorar l’impacte social i mediambiental de les diferents actuacions.
 • Compromís ètic.
 • Treball en equip.
 • Desenvolupament professional en contextos internacionals.
 • Iniciativa i esperit emprenedor.
 • Domini de les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees i opinions.

Les hard skills que es desenvolupen al llarg de la titulació són:

 • Governança de tots els aspectes de la gestió turística: l’empresa, la visió global del territori i la ciutadania, així com la direcció de persones i la gestió de la destinació turística.
 • Negoci: organització, direcció i gestió d’empreses turístiques aplicant les habilitats de lideratge, de visió estratègica i financera.
 • Tecnologia: coneixement i domini de les TIC en turisme per a la gestió empresarial i la capacitat de l’empresa d’adaptar-se als canvis de l’entorn i les persones.
 • Orientació al client: disseny de productes i serveis adaptats als diferents perfils, amb estratègies de comercialització i comunicació personalitzades, i seguiment permanent del comportament del turista.
 • Innovació: desenvolupament de models de negoci innovadors i de productes creatius que donin resposta a les necessitats de la clientela i a reptes empresarials.
 • Globalització: competència global i desenvolupament internacional del negoci, gestionant persones, mercats i negocis en un entorn internacional.
 • Responsabilitat i sostenibilitat: principis, valors i ètica. Desenvolupament de les dimensions econòmica, social, ambiental i cultural del turisme.

Other_

Fotografia de: Pla d'estudis | Especialitat de Direcció Turística

Fòrum Gatronòmic

Fotografia de: Pla d'estudis | Especialitat de Direcció Turística

Centre de recursos

Fotografia de: Pla d'estudis | Especialitat de Direcció Turística

Recepció

Fotografia de: Pla d'estudis | Especialitat de Direcció Turística

Aules 

Fotografia de: Pla d'estudis | Especialitat de Direcció Turística

Aules

COM ÉS LA METODOLOGIA DEL GRAU DETURISME?

El CETT disposa d’una metodologia pròpia d’aprenentatge experiencial en 4 fases que es porta a terme a les seves mateixes instal·lacions i aules d’experimentació. Es tracta d’un sistema que fomenta les competències de lideratge caracteritzat per un tracte i atenció personalitzats.

Introducció (espai de treball individual): preparació prèvia de cada sessió formativa llegint bibliografia sobre els conceptes, visualitzant material multimèdia, etc.

Assimilació (espais de treball col·laboratiu): realització de la classe a través de l’aprenentatge actiu, aprofundint en els conceptes amb debats amb els companys i la guia del professor, anàlisi de models, estudis de casos, visita d’empreses, etc.

Aplicació (espais de treball col·laboratiu): sessions per a l’aplicació pràctica dels coneixements i l’anàlisi crítica fent projectes, afrontant reptes, contrastant idees amb professionals del sector, etc.

Consolidació (espai de treball individual): interiorització de l’aprenentatge en el treball de l’estudiant a través de la reflexió i l’aplicació dels coneixements de manera transversal en altres àrees acadèmiques i motivacions personals.

El sistema d’aprenentatge del Grau del CETT-UB es caracteritza per un tracte i una atenció personalitzats. Aquest model de formació es combina amb altres metodologies formatives, com per exemple:

 • Aprenentatge basat en reptes (ABR)
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP)
 • Exposicions conceptuals per part del professorat i professionals del sector, i reflexió posterior en grup.
 • Flipped classroom.
 • Simulacions i realització de casos pràctics.
 • Realització de treballs en equip.
 • Design thinking.
 • Debats amb càrrecs directius de referència.
 • Desenvolupament del role-play.
 • Elaboració d’informes i treballs escrits.
 • Gamificació.
 • Realització de tutories de reforç, en grup o individuals.
 • Participació en grups d’estudi, d’investigació i desenvolupament del coneixement expert en turisme.
 • Sortides vinculades al coneixement del sector: visites a empreses, destinacions i sortides de caràcter cultural.
 • Assistència a taules rodones, conferències i presentacions.

AVALUACIÓ

Podràs optar per dos tipus d'avaluacions:

 • Avaluació contínua: consisteix en la valoració del procés d'ensenyament-aprenentatge a partir del seguiment continuat durant el curs del treball que realitza l'estudiant i els aprenentatges que incorpora.

 • Avaluació única: dirigit a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les classes presencials. Consisteix en la valoració d'aquest procés, tenint en compte les evidències que aquesta assignatura té dissenyades a aquest efecte, podent-se realitzar durant el transcurs del semestre o al final d'aquest, segons es marqui en cada cas.

Quines assignatures té el Grau de Turisme?

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

Menció de Direcció Hotelera i de RestauracióMenció de Direcció TurísticaMenció de Direcció de Negocis Digitals Turístics
CodiAssignaturesCrèdits CodiAssignaturesCrèdits CodiAssignaturesCrèdits
063218 Planificació turística6 063218 Planificació turística6 063218 Planificació turística6
063217 Organització d'empreses turístiques i gestió de les persones6 063217 Organització d'empreses turístiques i gestió de les persones6 063217 Organització d'empreses turístiques i gestió de les persones6
063207 Comunicació en anglès en turisme: nivell avançat9 063207 Comunicació en anglès en turisme: nivell avançat9 063207 Comunicació en anglès en turisme: nivell avançat9
063300 Pràcticum II: implicació9 063300 Pràcticum II: implicació9 063300 Pràcticum II: implicació9
063405 Comercialització hotelera4,5 063505 Gestió de projectes turístics4,5 063601 Processos d'innovació per a la creació i transformació de productes turístics I6
063406 Gestió hotelera4,5 64531 Gestió d'empreses de transport3 063602 Indústria 4.0 i la transformació dels models de negocis turístics4,5
063407 Qualitat, seguretat i medi ambient en hoteleria3 063506 Gestió del turisme de negocis i esdeveniments4,5 063603 Inversió i gestió financera de projectes digitals6
063408 Gestió de restauració4,5 063507 Gestió de turisme cultural4,5 063604 Disseny de plataformes digitals turístiques4,5
063409 Organització de congressos i esdeveniments en hoteleria4,5 063508 Comercialització turística4,5

QUART CURS

Menció de Direcció Hotelera i de RestauracióMenció de Direcció TurísticaMenció de Direcció de Negocis Digitals Turístics
CodiAssignaturesCrèdits CodiAssignaturesCrèdits CodiAssignaturesCrèdits
064218 Desenvolupament de competències directives i de l'esperit emprenedor en el sector turístic6 064218 Desenvolupament de competències directives i de l'esperit emprenedor en el sector turístic6 064218 Desenvolupament de competències directives i de l'esperit emprenedor en el sector turístic6
064901 Treball Final de Grau12 064901 Treball Final de Grau12 064901 Treball Final de Grau12
064401 Revenue management en hoteleria4,5 064522 Mediació turística-cultural3 064603 Processos d'innovació per a la creació i transformació de productes turístics II6
Gestió d'operacions en restauració3 064507 Revenue management en turisme4,5 064604 Estratègies de màrketing: "Branding" i "Content"4,5
064403 Direcció estratègica en hoteleria4,5 064508 Direcció financera d'organitzacions turístiques4,5 064606 Optimització de plataformes digitals turístiques4,5
064404 Direcció financera en empreses hoteleres4,5 064509 Direcció estratègica en negocis turístics3 064607 Comerç electrònic de productes i serveis turístics4,5
064406 Direcció internacional d'empreses hoteleres3 064510 Planificació avançada de les destinacions turístiques4,5 064615 Competències d'escriptura avançada en anglès3
064615 Competències d'escriptura avançada en anglès3 064615 Competències d'escriptura avançada en anglès3 064543 Acceleració corporativa i innovació4,5
064543 Acceleració corporativa i innovació4,5 064543 Acceleració corporativa i innovació4,5 064542 Turisme SMART6
064542 Turisme SMART6 064542 Turisme SMART6

ASSIGNATURES OPTATIVES

IDIOMES

LLENGÜES EXTRANJERES

De manera obligatòria, hauràs de cursar 30 crèdits d’anglès i podràs cursar fins a 27 crèdits d’una segona llengua. El nivell d’anglès que assoliràs serà l’equivalent al C1 del MCER (Marc Comú Europeu de Referència). El nivell de la resta d’idiomes dependrà del total de crèdits que hagis cursat.

1er CURS 2do CURS 3er CURS 4t CURS
Anglès I (9 ECTS) Anglès II (9 ECTS) Anglès III (9 ECTS) Anglès + (3ECTS)
9 ECTS a escollir: 9 ECTS a escollir: 9 ECTS a escollir:
Francès I Francès II Francès III
Alemany I Alemany II Alemany III
Espanyol I Italià I Italià II
Xinés I Xinés II
Rus I Rus II
Espanyol II Espanyol III

UN GRAU QUE S'ADAPTA AL TEU HORARI

Al CETT-UB tens la possibilitat d’adaptar la teva vida acadèmica de manera flexible segons el grup al qual et matriculis:

Grup 100 % en anglès - torn de matí

Grup dirigit a estudiants internacionals i a estudiants nacionals amb un alt nivell d’anglès que vulguin continuar desenvolupant les seves habilitats de comunicació en un entorn cultural internacional.

Grup 100 % en castellà - torn de matí

Grup dirigit a estudiants procedents de països internacionals i a estudiants nacionals que vulguin cursar els estudis en llengua castellana.

Grup 100 % en català - torn de matí

Grup dirigit a estudiants que vulguin continuar la seva formació en llengua catalana.

Durant el Grau hauràs de fer pràctiques en empreses o organitzacions turístiques. Si vols adquirir més experiència pràctica o explorar diferents departaments o empreses, podràs fer pràctiques extracurriculars voluntàries quan vulguis.

 • PRÀCTIQUES CURRICULARS O PRÀCTICUM: en empreses nacionals i internacionals. Es divideixen en dos períodes de pràctiques curriculars en empreses d’aplicació del CETT o en empreses col·laboradores, amb un mínim de 225 hores de formació cadascun.
 • PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: en empreses nacionals i internacionals. Des del primer curs, podràs fer pràctiques de caràcter voluntari per desenvolupar un perfil professional altament qualificat, amb una durada màxima de 900 hores per curs.

Els objectius de les pràctiques són:

 • Fer les funcions d’un lloc de treball en una empresa de primer nivell, local o internacional.
 • Adquirir noves aptituds i actituds que només es desenvolupen en entorns reals.
 • Aplicar els coneixements apresos durant el Grau.
 • Conèixer el dia a dia de l’empresa turística, el seu model de negoci i els punts clau de la gestió.

Si vols més informació sobre les pràctiques visita l'espai de Career Services, contacta'ns a través de l'email careerservices@cett.cat o també pots visitar-nos en la primera planta del Campus.

TREBALL FINAL DE GRAU

El Treball Final Grau (TFG) (12 ECTS) suposa la culminació de l’aprenentatge de la carrera, on es reflecteixen les competències adquirides, així com la seva aplicació i desenvolupament. Es tracta d’un treball d’investigació o d’aplicació. El TFG s’adapta als teus interessos i motivacions professionals, i aprofundeix en l’especialitat i l’itinerari que has escollit:

El TFG pot ser de quatre tipus:

 1. Temàtica pròpia: faràs un treball d’investigació propi amb la tutoria d’un professor del CETT.

 2. Projecte d’emprenedoria: desenvoluparàs una idea de negoci o emprenedoria i n’exploraràs les possibilitats reals de viabilitat.

 3. Participació en un Grup d’Investigació: podràs fer el teu treball a partir de la participació en un dels següents grups:

  • Grup d’Investigació Allotjaments Turístics i Restauració (GRATiR).
  • Grup d’Investigació Turisme, Cultura i Territori (TCT).
  • Grup d’Investigació Cuina i Gastronomia (GR-CiG).

  També podràs participar en grups interuniversitaris i fer un treball d’investigació conjuntament amb alumnat de diferents països.

 4. TFG vinculat amb empreses, organismes i institucions nacionals o internacionals: orientaràs el TFG vers la investigació aplicada o per desenvolupar un projecte innovador i emprenedor en aquests organismes, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

DESENVOLUPA ELS TEUS ESTUDIS INTERNACIONALMENT

Al CETT-UB posem a la teva disposició l’Oficina de Relacions Internacionals, responsable tant de la gestió de la mobilitat dels estudiants i del professorat com de l’orientació, l’assessorament i l’atenció als estudiants interessats en una experiència internacional.

Al CETT-UB comptem amb diferents itineraris de mobilitat internacional:

MOBILITAT ACADÈMICA

Programa Erasmus a la Unió Europea, Programa SICUE a l’Estat Espanyol i, a la resta del món, disposem d’acords específics pels estudiants de Grau. El CETT t'oferim l’oportunitat d’estudiar a l’estranger.
Vols saber-ne més?

GLOBAL INTERNSHIP PROGRAMS

Quan acabis els teus estudis tindràs l’oportunitat de fer una estada pràctica empresarial internacional, amb una durada entre 6 i 12 mesos, en:

 • Empreses turístiques i hoteleres líders i reconegudes pel seu nivell de competitivitat i excel·lència.
 • Projectes turístics solidaris en els quals es participa en plans de cooperació internacional amb ONG per al desenvolupament d’un turisme responsable i sostenible (10 projectes).
 • Start-ups que comencen la seva activitat, participant en el procés emprenedor i creatiu dels seus projectes.

INTERNATIONAL MINOR PROGRAMS

Són cursos de postgrau interdisciplinaris que et permetran aprofundir en un àmbit de coneixement vinculat amb la teva carrera, o explorar altres camps d’especialització que ampliïn el teu currículum en universitats internacionals de prestigi:

 • Grenoble École de Management, Grenoble (França)
 • JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä (Finlàndia)
 • Tecnológico de Monterrey, Monterrey (Mèxic)
 • ... Consulta’ns-ho!
Grenoble École de Management, Grenoble (Francia)
 JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä (Finlandia)
Tecnológico de Monterrey, Monterrey (México)

INTERNATIONAL MINOR PROGRAMS

International Welcome Session

Els dobles graus internacionals que oferim són itineraris formatius específics establerts amb universitats de diferents països reconegudes per la seva excel·lència acadèmica i prestigi.

Podràs obtenir dos títols oficials i completar el programa que hagis seleccionat. Les dobles titulacions et donaran un avantatge competitiu per a la teva inserció laboral i et donaran la possibilitat d’adquirir les competències internacionals clau més importants.

Des de l’Escola Universitària oferim les següents opcions de títol doble, cursant tres cursos al CETT i un curs a la universitat escollida:

Grenoble École de Management
JAMK University of Applied Sciences

Títol Oficial de Grau de Turisme CETT - Universitat de Barcelona i Títol Oficial de Bachelor Programme in Internacional Business de la Universitat - Grenoble École de Management de França.

Títol Oficial de Grau de Turisme CETT - Universitat de Barcelona i Títol Oficial de Bachelor Programme in Tourism Management de la Universitat - JAMK University of Applied Sciences de Finlàndia.

Grenoble École de Management

Títol Oficial de Grau de Turisme CETT - Universitat de Barcelona i Títol Oficial de Bachelor Programme in Internacional Business de la Universitat - Grenoble École de Management de França.

JAMK University of Applied Sciences

Títol Oficial de Grau de Turisme CETT - Universitat de Barcelona i Títol Oficial de Bachelor Programme in Tourism Management de la Universitat - JAMK University of Applied Sciences de Finlàndia.