Grau de Turisme - Direcció Turística Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Metodologia

El procés d’aprenentatge del Grau es caracteritza per un tracte i una atenció personalitzats envers l’alumnat. El model de formació del CETT combina diferents metodologies formatives, com ara:

  • Exposicions conceptuals per part de professorat i professionals del sector, i posterior reflexió en grup.
  • Debats amb càrrecs directius de referència.
  • Simulacions i realització de casos pràctics.
  • Realització de treballs en equip.
  • Desenvolupament del rol-play.
  • Confecció d’informes i treballs escrits.
  • Realització de tutories de reforç en grup o individuals.
  • Participació en grups d’estudi, d’investigació i desenvolupament del coneixement expert en turisme, on l’alumnat desenvolupa el seu nivell d’expertesa i, alhora, treballa les habilitats interpersonals.
  • Sortides vinculades al coneixement del sector: visites a empreses, destins i sortides de caràcter cultural.
  • Assistència a taules rodones, conferències, presentacions…

L’alumnat és avaluat al llarg de tot el pla d’estudis mitjançant l’avaluació contínua. Tanmateix, també s’ofereix a l’alumnat amb dificultats per assistir regularment a totes les classes l’elecció de l’avaluació única.