Fotografia de: Objectius | Especialitat de Direcció Turística
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius
Especialització dins de Grau de Turisme

Objectius

L'objectiu fonamental del grau de Turisme és formar professionals amb les competències directives necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat en les empreses i institucions turístiques i hoteleres, i innovar davant els reptes que suposa la globalització, la sostenibilitat i l'evolució tecnològica. El grau també potencia les competències personals, necessàries per liderar equips i projectes en un entorn complex i canviant.

Les principals competències que es desenvolupen al llarg de la titulació són:

  • Orientació al client.
  • Posseir visió de negoci.
  • Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.
  • Sostenibilitat: capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit, així com la capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
  • Treballar en equip.
  • Treballar en un context internacional.
  • Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • Tenir compromís ètic.
  • Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees i opinions.