Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica

Grau de Turisme | Direcció Turística

Especialització dins de Grau de Turisme

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Horari: Grup de matí / Grup de tarda (intensiu)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Objectius

L'objectiu fonamental del grau de Turisme és formar professionals amb les competències directives necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat en les empreses i institucions turístiques i hoteleres, i innovar davant els reptes que suposa la globalització, la sostenibilitat i l'evolució tecnològica. El grau també potencia les competències personals, necessàries per liderar equips i projectes en un entorn complex i canviant.

Les principals competències que es desenvolupen al llarg de la titulació són:

  • Orientació al client.
  • Posseir visió de negoci.
  • Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.
  • Sostenibilitat: capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit, així com la capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
  • Treballar en equip.
  • Treballar en un context internacional.
  • Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • Tenir compromís ètic.
  • Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees i opinions.