Grau de Turisme - Direcció Turística Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Objectius

L'objectiu fonamental del Grau de Turisme és formar professionals amb les competències directives necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat en les empreses i institucions turístiques i hoteleres, i innovar davant els reptes que suposa la globalització, la sostenibilitat i l'evolució tecnològica. El Grau també potencia les competències personals, necessàries per liderar equips i projectes en un entorn complex i canviant.

Les principals competències que es desenvolupen al llarg de la titulació són:

o Orientació al client.

o Posseir visió de negoci.

o Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.

o Sostenibilitat: capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit, així com la capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.

o Treballar en equip.

o Treballar en un context internacional.

o Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

o Tenir compromís ètic.

o Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees i opinions.