Fotografia de: Titulacio oficial | Especialitat de Direcció Turística
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Titulacio oficial
Especialització dins de Grau de Turisme
Propera convocatòria: Setembre 2021

Titulacio oficial