Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català

Objectius

 • Adquirir una base sòlida
  Adquirir una base sòlida
 • Impulsar l'esperít innovador i sostenible
  Impulsar l'esperít innovador i sostenible
 • Empoderar a l'alumnat
  Empoderar a l'alumnat
 • Oferir visió estratègica de la gestió turística
  Oferir visió estratègica de la gestió turística
 • Enfocament al negoci i al perfil entrepreneur
  Enfocament al negoci i al perfil entrepreneur
 • Formant a futurs professionals líders
  Formant a futurs professionals líders
 • Orientats sector internacional, constant evolució
  Orientats sector internacional, constant evolució

El Turisme és un dels actuals motors de l’economia mundial i un generador d’ocupació i benestar per al conjunt de la societat. Per aquest motiu, és de vital importància mantenir un alt nivell de qualitat en el sector turístic, amb el suport d’una formació universitària que proporcioni coneixement especialitzat -base de la innovació i del creixement- i de persones qualificades que contribueixin a mantenir i millorar els nivells de competitivitat d’aquest sector.

El Grau de Turisme CETT-UB és una formació universitària homologada i adaptada en la seva totalitat als requeriments del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Des del CETT-UB s’ha treballat des d’un primer moment per aconseguir el més alt grau d’adaptabilitat i facilitat en la mobilitat de l’alumnat. Atès el caràcter multidisciplinar i les múltiples possibilitats de desenvolupament professional que ofereix, el grau presenta un currículum que permet diferents nivells d’especialització en l’àmbit del Turisme.

 • El disseny curricular del grau de Turisme ofereix un corpus de formació de caràcter superior en coneixement turístic que permet entendre i visionar aquest fenomen des d’una perspectiva global i internacional. Alhora, integra el desenvolupament de les competències necessàries per als perfils de direcció i responsables de negocis turístics i hotelers.
 • Aprofundeix en la creació, producció, promoció i intermediació de productes i serveis turístics i hotelers, i posa en valor els recursos territorials i culturals, per dissenyar ofertes que donin resposta a les noves necessitats dels turistes, que reclamen noves i impactants experiències i emocions.
 • El grau permet a l’alumnat triar entre tres itineraris d’especialització: l’itinerari de Direcció Hotelera, l'itinerari de Direcció Turística i l'itinerari de Direcció de Negocis Digitals Turístics. Les matèries i els objectius d’aquests itineraris responen als reptes estratègics més importants del sector i, mitjançant un programa flexible, permeten personalitzar el currículum de l’estudiant en funció dels seus interessos i les seves motivacions.