Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català

Pla d'Estudis

PLA DOCENT DE LA TITULACIÓ DEL GRAU DE TURISME


ESPECIALITZACIÓ

Plans docents ajustats segons la tria de l'especialització escollit.

  • Consulta les assignatures de la titulació en funció de cadascun dels itineraris de cada menció

ESPERIT INTERNACIONAL

O bé... cursa tota la formació en anglès