Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català

Pla d'Estudis

Plans Docents de la Titulació de Grau de Turisme

Pots consultar les assignatures de la titulació en funció de cadascun dels itineraris de la menció: