Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius

Objectius

L'objectiu fonamental del grau de Turisme és formar professionals amb les competències directives necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat en les empreses i institucions turístiques i hoteleres, i innovar davant els reptes que suposa la globalització, la sostenibilitat i l'evolució tecnològica. El grau també potencia les competències personals, necessàries per liderar equips i projectes en un entorn complex i canviant.

Les principals competències que es desenvolupen al llarg de la titulació són:

 • Orientació al client.
 • Posseir visió de negoci.
 • Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • Sostenibilitat: capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit, així com la capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • Treballar en equip.
 • Treballar en un context internacional.
 • Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • Tenir compromís ètic.
 • Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees i opinions.
 • Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
  Adquirir una base sòlida
 • Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
  Impulsar l'esperít innovador i sostenible
 • Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
  Empoderar a l'alumnat
 • Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
  Oferir visió estratègica de la gestió turística
 • Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
  Enfocament al negoci i al perfil entrepreneur
 • Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
  Formant a futurs professionals líders
 • Fotografia de: Objectius | Grau de Turisme
  Orientats sector internacional, constant evolució