Fotografia de: Recerca i innovació | Grau Turisme

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica > Grau de Turisme > Professorat >
Recerca i innovació
Recerca i innovació
Recerca i innovació
Recerca i innovació

Recerca i innovació

Propera convocatòria: Setembre 2022
 

CETT-UB desenvolupa projectes de recerca i innovació, amb l’objectiu d’aportar coneixement expert i innovacions en Turisme que permetin al sector mantenir i millorar la seva competitivitat, mitjançant la recerca aplicada i la transferència de coneixement. També impulsa la col·laboració en recerca del sector privat i de les administracions turístiques, així com l’establiment d’acords d’investigació conjunta amb altres universitats d’abast internacional. Aquest treball cooperatiu fa realitat la nova metodologia educativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb la potenciació del treball en grup, la participació oberta de companys i companyes d’altres centres i instituts, i adaptant el coneixement del Turisme i l’Hoteleria a les noves fórmules d’aprenentatge i pedagogia necessàries per als estudis i la recerca en matèria turística.

Al CETT-UB, les línies de treball prioritàries es desenvolupen en els grups de recerca següents: Turisme, Cultura i Territori; Hoteleria; Gastronomia.