Fotografia de: Objectius | Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius
Propera convocatòria: Octubre 2021

Objectius

  • Proporcionar una visió multidisciplinar i integrada de les disciplines que configuren la ciència turística de manera que sigui possible comprendre el fet turístic amb una perspectiva transversal i internacional i situar a l'empresa turística en aquest context, com a base fonamental per a desenvolupar el foment de la innovació eficaç en Turisme.
  • Capacitar als alumnes per a la direcció de la innovació en el sector turístic, analitzant les variables que intervenen i els factors clau d'èxit en els seus respectius mercats, identificant els principals subsectors estratègics per innovar en Turisme i les seves interrelacions amb el territori.
  • Adquirir unes bases suficients per comprendre tots els processos que formen part de la I+D+I en Turisme, integrant tots els aspectes interdisciplinaris que convergiran en una formació completa en l'àmbit de la investigació i del disseny de productes i serveis turístics innovadors.
  • Aportar als alumnes els instruments i les tècniques per a l'anàlisi i diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector turístic i la formulació de les estratègies necessàries per garantir la seva competitivitat i sostenibilitat prenent com a base processos innovadors i creatius.
  • Desenvolupar les competències personals i interpersonals dels estudiants, necessàries per exercir el lideratge de projectes innovadors en un context complex i canviant.