Fotografia de: Sistema de qualitat | Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
> >

Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà