Fotografia de: Pla d'estudis | Màster Turisme Responsable i Sostenible

Universitat de Barcelona

Pla d'estudis

Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques
Propera convocatòria: Octubre 2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL D'AQUEST MÀSTER?

La metodologia blended del programa es fonamenta en les següents eines pedagògiques:

El Màster es realitza en format blended (semipresencial). Té una metodologia d'aprenentatge integral i proactiva, amb un format modular seqüencial centrat en l'alumne. Tu ets el protagonista, en un entorn educatiu que afavoreix el teu aprenentatge de manera analítica, reflexiva i autònoma gràcies al suport de docents, tutors i experts internacionals del sector.

Al llarg del màster s'empren diferents enfocaments metodològics complementaris per a fomentar la teva participació i que adquireixis soft skills i les competències específiques corresponents.

Formació online

Seguint l’estratègia de classe invertida o flipped classroom:

SELF-STUDY
Treballa de manera autònoma el material educatiu i les microcàpsules formatives disponibles a l’aula virtual proposades pels docents i els experts.

MASTERCLASS
A través de l’aula virtual. En algunes assignatures, depenent del contingut, es proposen sessions sincròniques per treballar de manera pràctica i participativa.

EXPERT TALKS
Entra en contacte directe amb experts del sector a través de la participació en xerrades que tracten casos d’estudi. Professionals avalats per les seves trajectòries comparteixen experiències amb tu i et conviden a crear debat i fomentar el networking.

NETWORKING

Professionals internacionals com els directors i gestors d'hoteleria i de restauració, avalats per les seves trajectòries professionals, comparteixen les seves experiències i et conviden a crear debat i fomentar el networking virtual i presencial.

Formació presencial

Hands-on activities” al CETT, a Barcelona. Un cop finalitzades les sessions online, participaràs durant 3 setmanes, durant el mes de juny, en les sessions presencials per posar en pràctica les competències adquirides prèviament. Es tracta de:

SEMINARIS DOCENTS

Sessions diàries en què faràs classes presencials amb docents nacionals i internacionals.

TALLERS DE DINAMITZACIÓ DE TEAM BUILDING/OUTDOOR TRAINING

Treballaràs les habilitats directives adquirides, en un entorn dinàmic i jovial i amb professionals i experts en gestió de persones.

DINÀMIQUES DE PARTICIPACIÓ

Role-play, taules rodones, resolució de reptes, micro-competicions i altres dinàmiques que et permetran posar en pràctica totes les hard i soft skills apreses durant el curs.

AVALUACIÓ

El Màster no té exàmens finals. L’avaluació es fa a partir del seguiment continu per part del professorat i la direcció del programa, així com la resolució de proves escrites individuals o grupals i l’elaboració de treballs durant el curs.

Especialitat en Turisme Responsable i Sostenible

Crèdits totals del màster: 60 ECTS (European Credit Transfer System)

Codi Turisme Responsable i Sostenible Credits
Assignatures Obligatòries 18 ECTS
0590002 Direcció Econòmica i Financera 6
0590003 Direcció Estratègica 3
0590027 Direcció de Màrqueting en les Empreses Turístiques 6
0590026 Competències Directives 3
Optatives d’especialització 27 ECTS
0590010 Gestió i Desenvolupament Sostenible 6
0590022 La Responsabilitat Social Corporativa en turisme 3
0590023 Diseny de Serveis Turístics 3
0590024 Gestió de Projectes 3
0590025 Sistemes de Gestió Sostenible 6
0590014 Metodologia d'Investigació de Mercats 6
Treball Final de Màster 15 ECTS
0590015 Treball Final de Màster 15

TREBALL FINAL DE MÀSTER

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) (15 ECTS) és la culminació de l’aprenentatge del Màster, on es reflecteixen les competències que hagis adquirit, així com la seva aplicació i desenvolupament. Es tracta d’un treball d’aplicació empresarial i/o acadèmica. En aquest treball, segons els teus interessos i motivacions professionals, aprofundiràs en algun aspecte de l’especialització escollida.

Per aconseguir la titulació de Màster és imprescindible superar aquesta assignatura integradora. Així, el TFM és un instrument per formar els nostres estudiants en l’anàlisi de problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes d’investigació a partir de la identificació i utilització de diferents variables, a més de ser l’instrument per a l’avaluació de les competències del Màster amb una perspectiva globalitzadora.

El desenvolupament del TFM es realitza individualment. Hauràs de realitzar un treball propi amb la tutorització d’un professor i podràs escollir entre tres tipologies:

  • Projectes d’investigació aplicada vinculats als Grups d’Investigació del CETT-UB.
  • Projectes d’aplicació professional plantejats per empreses i/o institucions col·laboradores.
  • Plans d’empresa o business plan per al desenvolupament d’idees de negoci.

Cada estudi és únic i necessita un tractament i una atenció diferencial adequats als seus objectius i temàtica, i on el criteri del tutor marcarà la teva pauta a seguir com a estudiant.

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

  • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries.
  • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Com a característica diferencial al mercat, el CETT-UB consta d’un grup d’empreses pròpies dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, perquè apliquis aquests coneixements pràctics sense sortir del Campus:

  • Hotel Alimara
  • Residència Universitària Àgora BCN
  • Aula Restaurant
  • Summum Restaurant & Bar

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services, contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

En finalitzar aquest Màster, obtindràs la següent titulació en funció de l’especialitat escollida:

1) Titulació Oficial Universitat de Barcelona: Màster universitari en Direcció d’Empreses Turístiques. Especialitat en:

  • Turisme Responsable i Sostenible

BOE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, per la qual es publica el pla d’estudis de Màster en Direcció d’Empreses Turístiques.*

*Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Universitats, previ informe de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l’autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat al BOE de 18 d’octubre de 2014).

2) Titulació del CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality & Gastronomy: Màster universitari en Direcció d’Empreses Turístiques, segons l’especialitat escollida.

3) Doble o triple especialització: si així ho vols, el Màster Oficial en Direcció d’Empreses Turístiques t’ofereix la possibilitat de cursar les tres especialitats del programa, de manera que pots ampliar les teves competències per adaptar-te al mercat laboral.

Així mateix, a més de la titulació oficial de la Universitat de Barcelona, obtindràs el títol amb la formació cursada, reconegut pel sector per la seva excel·lència acadèmica i professional.

Codi RUCT: 4313889

Aquest Màster s’imparteix des de l’any 2014 i està verificat per l’Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU), màxim òrgan de qualitat universitària a Catalunya, raó que atorga a aquest programa una trajectòria acadèmica rigorosa.