Fotografia de: Durada | Turisme Responsable i Sostenible
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Durada
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

Durada

  • Període lectiu: 13 d'octubre de 2020 a juny de 2021.
  • Entrega del Projecte Final de Màster: fins setembre de 2010.
  • Horari: dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00.
  • Idioma: castellà.