Fotografia de: A qui va dirigit | Turisme Responsable i Sostenible
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
A qui va dirigit
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

A qui va dirigit

Titulacions d’ entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

Titulacions Complements de formació
Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques No es requereixen complements
Grau en Turisme .
Diplomatura en Ciències Empresarials .
Llicenciatura / Grau en Economia .
Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses .
Llicenciatura / Grau en Investigació i Tècniques de Mercat .
*** ***
Llicenciat / Grau en RRPP i comunicació i similars Es requereixen els complements de formació
Llicenciatura / Grau en Humanitats .
Llicenciat / Grau en Geografia .
Qualsevol altra llicenciatura/grau .

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

  • Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 ECTS.
  • Gestió Econòmica-Financera en les empreses turístiques 6 ECTS.

Total complements: 12 ECTS.

Els complements de formació es cursaran en format online coincidint amb la data d'inici del màster.