Fotografia de: Perfil de sortida | Turisme Responsable i Sostenible
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil de sortida
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques
Propera convocatòria: Octubre 2021

Perfil de sortida

El principal perfil professional és el de Director de Qualitat i Medi Ambient. Aquest càrrec té com a principal finalitat la promoció de les activitats tendents a la millora continuada de l'eficàcia i eficiència dels processos de l'organització i la satisfacció de les necessitats dels seus actors. Aquesta funció es defineix com el motor del canvi intern que dóna suport a totes les àrees internes en la definició d'estratègies, desenvolupament de processos i implantació d'accions dirigides a assolir resultats excel·lents, relatius a millorar la rendibilitat, l' increment de les quotes del mercat i la satisfacció dels clients, interns i externs. Alguns dels perfils de sortida millor identificats són:

  • Sotsdirector i Adjunt a Direcció d'Empreses Turístiques els quals, dins de la seva funció, desenvolupen activitats relacionades amb la gestió de la qualitat i el medi ambient.

  • Consultor especialitzat en implantació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient en empreses i serveis turístics.

  • Consultor especialitzat en millora de processos operatius de serveis turístics: definició de mètodes de treball, control, seguiment i mesurament de processos mitjançant indicadors, disseny d'eines per a la millora contínua dels processos.

  • Tècnic assessor para la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient per a administracions públiques, etc.