Fotografia de: Perfil de sortida | Turisme Responsable i Sostenible
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil de sortida
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

Perfil de sortida

El principal perfil professional és el de Director de Qualitat i Medi Ambient. Aquest càrrec té com a principal finalitat la promoció de les activitats tendents a la millora continuada de l'eficàcia i eficiència dels processos de l'organització i la satisfacció de les necessitats dels seus actors. Aquesta funció es defineix com el motor del canvi intern que dóna suport a totes les àrees internes en la definició d'estratègies, desenvolupament de processos i implantació d'accions dirigides a assolir resultats excel·lents, relatius a millorar la rendibilitat, l' increment de les quotes del mercat i la satisfacció dels clients, interns i externs. Alguns dels perfils de sortida millor identificats són:

  • Sotsdirector i Adjunt a Direcció d'Empreses Turístiques els quals, dins de la seva funció, desenvolupen activitats relacionades amb la gestió de la qualitat i el medi ambient.

  • Consultor especialitzat en implantació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient en empreses i serveis turístics.

  • Consultor especialitzat en millora de processos operatius de serveis turístics: definició de mètodes de treball, control, seguiment i mesurament de processos mitjançant indicadors, disseny d'eines per a la millora contínua dels processos.

  • Tècnic assessor para la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient per a administracions públiques, etc.