Fotografia de: Titulació oficial | Turisme Responsable i Sostenible
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Titulació oficial
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques
Propera convocatòria: Octubre 2021

Titulació oficial

Al finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster universitari en Direcció d'Empresas Turístiques. Especialitat en Turisme Responsable i Sostenible.

B.OE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, pe la que es publica el pla d'estudis de màster en Direcció d'Empreses Turístiques.*

*Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del Títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014).