Fotografía de: Perfil de acceso recomendado | Bachelor's degree in Tourism | 100% in English
Universidad de Barcelona
Oferta académica

Bachelor's degree in Tourism | 100% in English

Información general

Modalidad: Presencial
Duración: 4 cursos (240 ECTS)
Horario: Grup de matí
Idiomas: Inglés